Konspirační teorie?

23. květen 2014 | 10.10 |

Na snížení počtu obyvatelstva byly vydány doktríny: KODEX ALIMENTARIUS a AGENDA 21 Tyká se to potravin a dalších třeba úřad pro kontrolu nemocí,jak nám přimíchat do léku a vakcín měkké kovy atd. Zřejmě přijde čas, kdy bude velké vymírání. Pracuji v nemocnici a vidím jak během pár let stále narůstá rakovina. Před pár lety byla onkologie poloprázdná a teď praská ve švech. Je mi z toho smutno. Když někoho alespoň ze známých na to upozornim, tak mě mají za blázna. Žijí bláhově ve světě televize. TV je jejích bohem, oblékají se jako TV, jedí jako TV, vychovávají děti jako TV, myslí jako TV, žijí jako TV..

Jsou případy kdy na toto zvěrstvo poukázali lékaři nebo i sestry. Ti jsou ale okamžitě zesměšněni a vyhozeni z práce se zákazem činosti ve zdravotnictví. Zřejmě nastává doba velkého vymírání

Vše probíhá podle plánu nastupujícího korporátního fašismu v USA a EU.

Vše již bylo napsáno: ... Stateční lidé se na cestě za dobrem, po němž prahnou, nebojí nebezpečí a moudří nelitují žádné námahy. Jen zbabělci a tupci nevědí, jak snášet zlo, ani jak nalézt dobro - spokojí se s tím, že si jej pouze přejí, jelikož však schopnost usilovat o ně je jim odepřena jejich vlastní zbabělostí, zůstává jim jen přirozená touha dobro chtít. Tato touha a vůle dosáhnout všeho, co člověku přináší štěstí a spokojenost, je vlastní všem - mudrcům i nerozvážným, odvážlivcům i zbabělým. Pouze po jedné věci, nevím proč, člověk netouží. Tou věcí je svoboda, která je přitom něčím tak velkolepým a krásným, že když ji člověk ztratí, začnou se na něj valit všemožná neštěstí a jeho zotročení vezme chuť všemu ostatnímu, co je dobré. Svoboda je to jediné, po čem lidé netouží - kdyby ji totiž chtěli, kdyby po ní zatoužili, tak ji jistě mají. Jako by odmítali získat něco tak krásného jen proto, že to lze získat až příliš snadno.

Ubozí, žalostní a pošetilí lidé! Národy zarputile lpící na svém neštěstí a slepé vůči vlastnímu dobru! Dovolíte, aby vám před nosem brali nejkrásnější a nejlepší část vaší úrody, pustošili pole, rabovali domovy a brali si z nich všechny starobylé památky po rodičích a předcích. Žijete tak, že se nemůžete pochlubit ničím, co by bylo jen a jen vaše a stálo za řeč. Zdá se, že jako by pro vás bylo bůhvíjakým štěstím, že váš majetek, rodina i samotný život nenáleží vám, nýbrž že vám byly někým propůjčeny. A přitom za vší tou újmou, neštěstím a zkázou nestojí žádné šiky nepřátel - nýbrž nepřítel jediný, který vás ovládá mocí, jež jste mu sami svěřili.

Cožpak by se vás odvážil utiskovat, kdybyste mu v tom vy sami nebyli nápomocni? Co by vám mohl udělat, kdybyste vy sami nehostili toho zlosyna, jenž vás okrádá, kdybyste nebyli komplici vraha, který vás zabíjí, a nezrazovali sami sebe?

Oséváte svá pole, aby je mohl pustošit. Zvelebujete a naplňujete vlastní domovy, abyste mu je nechali vydrancovat. Vychováváte dcery, aby měl čím ukojit své choutky. Živíte děti, aby je odvlekl do války, vyvedl na jatka a udělal z nich služebníky své chtivosti a nástroje své pomsty. Oslabujete sami sebe, jen aby on mohl být silnější a aby vás pevněji držel na uzdě.

A od všech těchto nespravedlností , které by ani to nejsprostší zvíře nevydrželo snášet, byste se mohli osvobodit, kdybyste se pokusili nikoli něco podniknout, nýbrž jen chtít. Nikoliv přímý čin, ale pouhopouhé přání. Odhodlejte se přestat sloužit, a rázem budete svobodní. Jednoduše přestaňte tyrana podpírat sami sebou a on se zhroutí sám.

Fašismus se vždy opřel při své genezi o spořádané cnostné občany s hlavou v prdeli, ne své ale svého pána. Proto dokud nevytáhne demokratická většina své hlavy z prdelí svých pánů, nic se nezmění. A to nevytáhne, spokojený a vystrašený otrok je nejvěrnější otrok. V zápase o jiný svět zbývá tedy jen osvěta pro ty s mozkem a propaganda pro většinu bez mozku...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře