Ekologické soláry?

5. červen 2014 | 14.20 |

"Solární elektrárny vyvolávají vysoké emise skleníkových plynů. Ne ve fázi provozu, emise vznikají při jejich výrobě," tvrdí švýcarský inženýr Ferrucio Ferroni.

Konkrétně se jedná o fluorid dusitý a fluorid sírový vznikající při zpracování křemíku. První z nich je dle vědců sedmnácttisíckrát účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý, druhý dokonce čtyřiadvacettisíckrát. Na každou kilowatthodinu elektřiny vyrobené ze slunečního záření tak podle Ferroniho připadá 978 gramů skleníkových plynů v ekvivalentu oxidu uhličitého, jež vznikly při výrobě a přepravě fotovoltaických panelů.

To by znamenalo, že solární panely škodí životnímu prostředí více než uhlí. Moderní uhelné bloky s účinností přes 40 procent se totiž dostávají pod hranici 850 gramů oxidu uhličitého připadajícího na jednu vyrobenou kilowatthodinu.

Ferroni tak reagoval na nedávné propočty Mezivládního panelu pro klimatické změny, který zařadil solární elektrárny mezi nízkoemisní zdroje. Ovšem sami autoři zprávy IPCC varují před emisemi spojenými s jejich výrobou. "Na obnovitelné zdroje je často nahlíženo jako na bezproblémové, ale ve skutečnosti se žádná technologie neobejde bez dopadu na životní prostředí," upozorňuje zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny. Dokument zmiňuje další negativa, která při výrobě energie z obnovitelných zdrojů vznikají: větrné elektrárny zabíjejí dravce a netopýry, nádrže velkých vodních elektráren narušují vzácné ekosystémy a unikají z nich do ovzduší nemalé emise skleníkového plynu metanu.

Množství emisí uvolněných z přehradních nádrží či při průtoku turbínou může v některých případech zdatně konkurovat emisím ze spalování uhlí. Tvrdí to alespoň mezinárodní tým vědců, který v létě 2011 vydal zprávu o emisích nové vodní elektrárny v brazilské Amazonii. Vysoké emise metanu se týkají výhradně hydroelektráren na místě vykáceného tropického pralesa, v ostatních oblastech je lze považovat za zanedbatelné.

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře