Kognitivní disonance

20. červen 2014 | 13.11 |
› 

Vlivem svého okolí a výchovy si každý člověk během dospívání vytvoří určitý systém představ a přesvědčení, který už později nedokáže změnit.

Jako přibližná věková hranice pro ukončení tohoto formujícího procesu bývá uváděno třicet let. Jestliže dotyčný po této hranici narazí na informace nebo fakta, která nezapadají do tohoto ustáleného myšlenkového systému, vznikne rušivá kognitivní disonance (nesouzvuk).

Místo aby dotyčný přizpůsobil své představy těmto novým poznatkům, snaží se je ignorovat, zavírá nad nimi oči a ponechá si svůj systém představ, neboť ten mu umožňuje zachovat vnitřní harmonii a stabilitu.

Takhle reagovali - a dosud reagují - všichni rusofobové, věřící, rodilí alláhovci, odpůrci konspiračních teorií a jiní.
Argumenty je tudíž nikdy nepřesvědčí..

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře