Bojte se probudit Rusa.

30. srpen 2014 | 18.47 |
› 

Bojte se probudit Rusa! Neumíte si představit, jaký to pro vás vezme strašný konec. Rusa můžete zadupat do bláta, vyválet ve sračkách, vysmívat se mu, ponižovat, přezírat a urážet, ale v momentě, kdy si budete stoprocentně jisti, že jste nad ním zvítězili, zničili ho, zbavili cti a na věky věků rozdupali na prach, tak v tu chvíli se stane něco neočekávaného a nenadálého, co vám vyrazí dech.

Tento pošpiněný ruský člověk, Slovan páchnoucí blátem, krví a válkou, zajde do vašeho domu, k smrti unaven přisedne k vašemu stolu, podívá se vám zpříma do očí a zeptá se vás, jenom jednou se zeptá - "v čem je síla, bratře?"

A tehdy, v tom okamžiku pravdy, budete trpce litovat, že nejste jeho bratry, protože Rus bratrovi odpustí, ale nepříteli NIKDY! Francouzi i Němci si to dobře pamatují.

Rusové žijí spravedlivě a se spravedlností. Obyvatelé Západu žijí lživými brífinky a záludnými tiskovými konferencemi. Dokud v ruském srdci žije spravedlnost, ruský člověk vstává z bláta, prachu a nezastaví ho ani nástrahy samotného pekla. Nezabráníte mu v tom ani vy, ani sami Rusové, jak to dokazuje celá jejich historie.

Cizina se raduje a jásá, štěstím vyje vlčím vytím, Rusové že na kolenou klečí. Ano, na kolenou klečí bohatýři, jako vždy, když k Bohu obrací se před spravedlivým bojem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře