Právní stát je terminus technicus

5. únor 2010 | 20.53 |

Právní stát je specifický případ demokratického státu s tripartitou státní moci, v němž platí tři věty, kterou jsou jeho conditio sine qua non:

1. veřejná moc může činit jen to, co je jí povoleno (co není dovoleno, to je zakázáno)

2. soukromá moc (občané a jiné osoby) mohou činit vše, co jim není zakázáno (co není zakázáno, to je dovoleno)

3. zákazy a příkazy mohou být stanoveny jen zákonem, nebo na základě zákona a pak v jeho mezích.

Ne každý demokratický tripartitní stát je státem právním - například USA nebo Spojené království VBaSI nejsou právními státy, ale jsou jiným typem demokratického tripartitního státu, tzv. státem panství práva.

Kvalita právního státu je dána dalšími ukazateli, které však nejsou ani výlučné, ani nezbytné. Jde například o transparentnost práva, stabilitu práva, vymahatelnost práva, právní jistotu a další vlastnosti, z nichž některé bývají zařazeny do listiny základních práv a svobod, ač nejsou ani subjektivním právem, ani subjektivní svobodou.

Žel, s těmito různými odbornými názvy nakládají neodborníci, laici a diletanti, velmi svévolně a matou tak sami sebe i druhé a tato hrůza se děje jako v hospodách nižší úrovně, tak i v parlamentu a ponejvíce v novinách.

Ony tři atributy náš stát splňuje, a to od 8. února 1991. Čas od času se vláda nebo některé její ministerstvo pokusí základní podmínky právního státu porušit, avšak zatím vždy Ústavní soud účinně zasáhl.

V právní podobě najdete tyto tři podmínky zakotveny zde:

Ústava č. 1/1993 Sb., čl. 2 odst. 3 a 4

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. a č. 2/1993 Sb., kterými se uvozuje Základní listina práv a svobod, a to její čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 1.

Račte si to ověřit a kdykoli pak zjistíte, že to vláda a její ministerstva nebo parlament svými akty porušují, šup hupky k Ústavnímu soudu! Až jednou ani Ústavní soud nezjedná nápravu, bude nutno vzít do ruky zbraně, což čl. 23 Listiny předpokládá a předem schvaluje a tedy liberuje od trestných činů při takovéto obraně právního státu spáchaných (viz bří Mašínové - ovšem za jejich činů ani nikdy před jejich činy taková právní úprava u nás neplatila, proto tzv. První republiky nebyla právním státem, byť byla státem demokratickým a tripartitním).
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře