Už aby je čert vzal..

24. říjen 2014 | 15.55 |

Američani bojují za každou cenu o svoji vedoucí pozici. Dívají se na sebe jako na nejvyšší rasu. Co je v jejich zájmu, je to jediné správné. Zavádějí nový světový systém hodnot. Jedině to, co je v jejich zájmu je správné, jiný názor se neuznává a lidi se můžou v libovolném čase bombardovat a zabíjet.

Američané zničili mezinárodní právní systém. V 90-tých letech začali systematicky odbourávat jednu mezinárodní smlouvu za druhou, odstoupili od uzavřených smluv a zajistili si pro ně výhodnější postavení. A tuto politiku uplatnují dodnes a cílevědomě vnucují svůj názor a politiku celému světu. Tato " nejvyšší rasa" může všechno, všichni ostatní musí poslouchat, co jim Amerika řekne, a to nahání docela strach. Nebot tento američany zavedený mechanizmus, podporující zločiny,když je to v zájmu USA, žene naší planetu na hranici války.

Budme upřímní, celý svět má Američanů a jejich mise jako nejvyšší instance "plné zuby". Ale Američané sami to tak nevidí, a jsou přesvědčeni, že vyřeší vlastní problémy tím, že zapříčiní problémy jiným. Tím ohrožují světový mír skutečně a reálně.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře