Nevyhnutelný úpadek

12. březen 2010 | 16.20 |

Žijeme v podmínkách, které neodpovídají uspořádání společnosti. Pracující nejsou schopni vytvářet dostatek zdrojů pro provoz státu a státem vynucovaných spotřeb. Vládci problém neefektivity řeší rostoucím zadlužováním států. Zadlužování však nic neřeší, pouze maskuje existující problém. Společnost jako celek spotřebovává více zdrojů, než vytváří.

Finanční spekulace krizi pouze maskovaly a státní subvence v tom maskování pokračují. Příčinou krize je neefektivní společnost jako celek. Společnost jako celek spotřebovává více zdrojů, než vytváří.

Situaci zhoršuje i hloupá prvoplánová snaha vlád. Různými formami daní (včetně tzv. sociálního a zdravotního pojištění) zvyšují náklady lidské práce. Výsledkem je, že zájem o nákup práce v postdemokratických zemích neustále klesá a klesat bude.

Výrobci raději investují do robotizované výroby nebo práci nakupují tam, kde ji nakoupí levněji. Z tohoto pohledu má ČR vzhledem k západním sousedům dočasnou výhodu, práce se stěhuje také ze západu k nám. Představy o poklesu nezaměstnanosti v důsledku jakéhosi "zázračného oživení" nemají žádné racionální jádro. Nezaměstnost v Evropě nemůže být bez systémových změn už nikdy nižší. Mnohem pravděpodobnější je další úbytek pracovních míst. V současné situaci přežívají ti nejefektivnější s nejvyšší produktivitou. Např. "Staré" automobilky jsou poráženy "novými" s vyšším podílem automatizace a robotizace. Zaměstnávat lidi v Evropě se nevyplatí, proto se výrobci, kteří chtějí dále fungovat, snaží podíl lidské práce na svých produktech minimalizovat (případně práci nakoupí v zahraničí).

Když nejsou obyvatelé státu vyprodukovat zdroje na jeho provoz, je jen otázkou času, kdy přestane být stát funkční.

Stát i jeho služby musí být nastaveny tak, aby spotřebovávaly méně zdrojů, než jsou lidé schopni vyprodukovat. Je to tisíciletími ověřený recept na prosperitu. Státy, které delší dobu prosperovat nedokáží, se zhroutí revolucí nebo jsou vojensky či ekonomicky porobeny státy prosperujícími.
 

(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře