Jestlipak víte, že…

24. listopad 2014 | 22.17 |

... vznik samostatného ukrajinského státu v roce 1991 byl podmíněn nerozšiřováním NATO k ruským hranicím?
... vojenské struktury v USA už půl roku před ukrajinskou krizí najisto počítaly s ovládnutím vojenské základny na Krymu?
... ukrajinský Majdan nebyl a není spontánní akcí ukrajinských občanů, ale připravoval se léta dopředu v zahraničí, převážně v USA?
... demonstrantům na Majdanu nebylo organizovaně podáváno jen jídlo a pití, ale také drogy?
... Spojené státy utratily 5 miliard dolarů za dlouhodobou přípravu politického převratu na Ukrajině?
... požadavky původního shromáždění neměly nic společného s tím, kam zavedla zemi současná moc, která se na ně odvolává?
... policejní oddíly zajišťující pořádek na Majdanu byly neozbrojené?
... rozvášněný dav na Majdanu zaživa upaloval zasahující neozbrojené policisty?
... střelbu do demonstrantů a pořádkových sil mají na svědomí lidé speciálně vycvičení pro tento účel v Polsku a že se střílelo z budovy, která byla kompletně pod kontrolou demonstrantů?
... shromáždění na Majdanu bylo zmanipulováno, aby odmítlo pracně vyjednanou dohodu mezi prezidentem Janukovyčem, reprezentanty demonstrantů a třemi ministry zahraničí (Německa, Francie a Polska) o složení vlády národního usmíření?
... opoziční síly včetně neonacistických na západě Ukrajiny za použití ozbrojeného násilí obsazovaly radnice měst, kde neměly dostatečné zastoupení?
... členové a příznivci neonacistických uskupení jezdili do různých oblastí východní Ukrajiny a organizovaly tam demonstrace, které pak vládní média vydávala za projevy nespokojenosti tamního obyvatelstva?
... současná ukrajinská vláda vznikla nelegitimním způsobem bez voleb a byla odhlasována nekompletním parlamentem, do kterého byl odepřen přístup tehdy vládním poslancům, a jejich zabavené hlasovací karty byly za jejich nepřítomnosti neoprávněně použity k hlasování o vládě?
... prakticky všichni současní přední vládní a parlamentní činitelé na Ukrajině jsou buď občané USA nebo někdejší spolupracovníci amerických tajných služeb?
... už od jara tajné služby USA okupují celá patra úřadů spadajících pod ministerstvo vnitra a mají přístup ke všem citlivým informacím?
... prvním zákonem schváleným novou nelegitimní vládou bylo drastické omezení menšinových práv ruskojazyčného obyvatelstva včetně zákazu používání mateřského jazyka?
... v nelegitimní vládě ovládají všechna silová ministerstva zástupci stran a politických uskupení netajících se svými sympatiemi k nacismu a jeho ukrajinským reprezentantům a válečným zločincům Bandery a Šucheviče?
... bylo z území Ukrajiny do USA odvezeno veškeré státní zlato včetně tzv. Skytského pokladu nevyčíslitelné historické hodnoty?
... nově vzniklá nelegitimní vláda poslala armádu státu proti vlastnímu tehdy neozbrojenému civilnímu obyvatelstvu na východě země kvůli požadavku federalizace země?
... oddíly a hlídky nacistického Pravého sektoru terorizovaly obyvatelstvo jižní a východní Ukrajiny jen kvůli používání ruštiny na ulici?
... počátkem května nacistické síly Pravého sektoru a dalších vládou podporovaných neonacistických struktur uskutečnily v Oděse pogrom na ruskojazyčné obyvatele města shromážděné před Domem odborů, při kterém bylo postříleno, zaživa upáleno nebo vyházeno z oken a brutálně ubito pět desítek ukrajinských občanů?
... ukrajinská vláda začala budovat Národní gardu jako ozbrojenou strukturu nezávislou na dosavadní ukrajinské armádě?
... na straně neonacistických struktur a ukrajinské armády bojovalo a dosud bojuje několik amerických soukromých armád, jejichž členové byli vycvičeni ve výcvikových táborech na Středním východě?
... ukrajinská armáda ostřelovala a dosud ostřeluje východoukrajinská města plná civilistů těžkým dělostřelectvem a používá k tomu i zakázané druhy zbraní a munice?
... ukrajinská armáda se při ostřelování východoukrajinských měst schválně zaměřuje na civilní objekty a občanskou infrastrukturu, aby vyvolala humanitární krizi?
... ukrajinská strana záměrně zdržovala konvoje s humanitární pomocí vypravené z Ruska, aby prohloubila humanitární krizi na východní Ukrajině?
... stíhačky ukrajinské armády sestřelily nad územím vzbouřenců civilní letadlo plné cestujících, jehož trasa byla pro tento účel záměrně odkloněna od běžného koridoru, aby z tohoto činu mohla obvinit Rusko a východoukrajinské vzbouřence?
... Rusko je obviňováno z překročení ukrajinských hranic a invaze ruské armády na Ukrajinu, aniž by o tom existoval jediný hmatatelný důkaz?
... že letadla bombardující východ Ukrajiny startovala i ze základen NATO na Balkáně? 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře