Žádné důvody k přijímání imigrantů nejsou

12. prosinec 2014 | 12.24 |

Když už i poslanec Úsvitu Milan Šarapatka napsal, že cituji: "dříve nebo později se musíme imigrantům otevřít. Důvody jsou především demografické, ekonomické a další.", je třeba tomuto lživému mýtu začít oponovat.

Některé mantry se prostě rozšíří a zabydlí tak důsledně, že je vezmou za své i politici stran, u kterých bychom to rozhodně neočekávali. Nic na tom nemění fakt, že pan Šarapatka a další dodávají, že imigraci je třeba nějak řídit, imigranty si vybírat a podobně. Stejná předsevzetí měli i v Británii nebo Švédsku. Jistě že to neuhlídali...

Je tedy imigrace řešením demografických problémů západních zemí?

Předpoklad těch, kteří tuto tezi opakují, je že stávající populace svoje životní priority nezmění. Že tedy původní obyvatelé budou pokračovat v trendu, kdy na prvním místě je jejich seberealizace a kdy rodina a jedno dítě jsou pouze jednou částí této seberealizace. V důsledku čeho bude přibývat starých a nemohoucích a ubývat mladých, kteří by měli vydělat na penze a lékařskou péči pro narůstající armádu starců.

Protože se prodlužuje život, ovšem převážně jeho neproduktivní část, tedy ta, kdy člověk čerpá většinu lékařské péče, takový systém potřebuje stále širší onu základnu pyramidy, zkrátka stále více těch, kdo do systému vkládají.

V této představě je systém udržitelný jen tehdy, pokud funguje na principu letadla. Do země (systému) musí vstupovat stále větší počet mladých a práceschopných, kteří vyprodukují dost na financování těch práce neschopných. Ti se musí buď rodit, nebo musí přijít zvenčí. Tito mladí časem ovšem také zestárnou a bude potřeba dalších mladých ... a opět jich bude muset být více, pokud mají vydělat na staré, kterých je také v každé generaci více.

Systém je tedy logicky neudržitelný... Museli bychom se smířit s tím, že území, kde před 100 lety žilo nějakých 8 milionů obyvatel a kde jich nyní žije 10 milionů, bude žít za 20 let 12 milionů a tak dále... Menší Holandsko má milionů téměř 17 a je již opravdu hustě osídleno. Jistěže by hustota osídlení mohla ještě růst i u nás, stále máme hory že, ale nejspíš nebude nikdo rozporovat závěr, že to nelze činit do nekonečna. Existuje zkrátka limitní hranice, které jakmile dosáhneme, systém se hroutí jako každá pyramidová hra.

A to stále pracujeme s představou, že noví obyvatelé země, jsou opravdu mladí, pracovití a pracovat ochotní. A že si s sebou nepřivedou rovněž svoje rozlehlé rodiny, včetně rodičů a prarodičů, kteří sami budou ze systému pouze čerpat.

Skutečnost je taková, že velké procento těchto imigrantů jsou pobírači sociálních dávek, ponechme nyní stranou, jestli z vlastní viny, nebo vinou někoho jiného. Pravdou je i to, že humánně laděné zákony západních zemí jim opravdu umožňují přivést si s sebou rodiny včetně starých a nemocných.

Jak velké procento imigrantů jsou tedy ti, co pracují na tu naši stárnoucí populaci? A jaké procento sedí doma, užívá dávek, různých rodičovských příspěvků, příspěvků na integraci a jiné,... jak velké procento sedí dokonce v kriminále, nebo v něm nesedí, ale je do kriminálních aktivit zapojeno a lze je tedy připsat do sloupečku "náklady" nikoli do "výnosů"?

Cílem tohoto článku není nasazovat imigrantům psí hlavu. Věřím, že začít v cizí zemi není jednoduché (ačkoli některé národy to zvládají lépe než jiné). Cílem je poukázat na naprostou iluzornost představy, že imigrace může řešit demografické problémy jakékoli společnosti. Je to vytloukání klínu klínem.

Imigrace pro někoho samozřejmě prospěšná je, jinak by k ní nedocházelo. Je prospěšná pro ty, kteří profitují z levné pracovní síly. To byl zcela jistě hlavní motiv startu masové imigrace v poválečné Evropě a následných dekádách. Takový počin razantně zlevnil výrobu a snížil finální cenu, čímž zvýšil konkurenceschopnost výrobku. Je to ale velmi krátkodobé hledisko. Cenou je ztráta schopnosti původních obyvatel vykonávat určité profese, v některých odvětvích dokonce ztráta kvalifikovanosti předávané dosud z generace na generaci. Dnes nám říkají, že by některé práce už nikdo nedělal, že jsme bez imigrantů ztraceni. Nemyslím si. Evropská města, vodní díla, elektrifikaci, železnici, továrny, infrastrukturu ... to vše vybudovali přece Evropané. Tato generace by to nepochybně uměla také. Ovšem, pokud je na občana navalena taková tíha, daně, poplatky, hypotéka, školy, ... tak nemůže pracovat za tak málo jako Ukrajinci, kterých sedm sdílí jednopokojový byt, živíce se rohlíky.

Ale to je všechno stará vesta. Nepochybuji, že to ví i ti, kdo hovoří o "dějinné nutnosti" a "nevyhnutelnosti". Nevěřme jim! Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Imigrace naši demografickou situaci nevyřeší. Musíme si ji vyřešit sami. Pokud by elity cítili špetku sounáležitosti se svými národy a zeměmi, pak by spíše než imigraci, podporovali rodiny. Jenže rodina čelí frontálnímu útoku. Bůh ví proč. Řešit problémy národa tím, že se spolehneme na vysokou porodnost národa jiného, znamená vědomě nahradit svůj národ jiným. To je genocida – nebo máte jiný název? Řešit neschopnost, či neochotu lidí fyzicky pracovat při udržování chodu vlastní země tím, že si přivezeme dělníky i techniky odjinud, znamená vědomě debilizovat svůj národ. A výhledově ho učinit závislým a poddaným. Řekli by politici nahlas, že toto dělají? Měli by! Odpovídá to realitě.

Zkrátka měli bychom definovat a vyjádřit svoje zájmy a záměry. Chceme přežít jako Češi a Moravané (Holanďané, Němci, Francouzi)? Nebo jsme staré a unavené evropské národy, máme toho dost a rozhodli jsme se dobrovolně se rozpustit a naše místo přenechat mladším a vitálnějším národům? Pokud existovat chceme, musíme se spolehnout na vlastní síly. Podporovat udržitelný populační růst, vytvořit takový důchodový a sociální systém, který bude funkční i bez exponenciálního (a tedy neudržitelného) růstu počtu obyvatel. A vzdělanost a kvalifikaci přizpůsobovat potřebám. Viděli jsme, co se státem udělal jeden jediný den s námrazou! Ukázalo nám to naši obrovskou zranitelnost. Co když dojde k něčemu zásadnějšímu? Třeba takový několikadenní blackout by byl prubířským kamenem naší životaschopnosti. Co potom? Dovezeme si rychle techniky z Asie a dělníky z Afriky? Nebo nás zachrání statisíce našich vlastních mladých sociologů? Sotva! Moderní společnost je obrovsky komplikovaný organizmus. Nyní tak trochu těžíme z toho co bylo uděláno v minulosti, ale přijde doba kdy bude třeba kvalifikovaných lidí k údržbě a obnově všech těch elektráren, rozvodných sítí, přehrad, vodovodů, kanalizací, silničních sítí ... metra ... V tomto přece lze již spatřit úpadek poměrně zřetelně. Kolik takových velkých děl bylo za posledích 25 let realizováno? Pár kilometrů dálnic, několik stanic metra a jeden tunel, co není otevřen. Budeme vyvážet idee? A kdo je bude kupovat? Kecálků mají všude dost! :)

Příkladem společnosti která staví čistě na imigraci jsou Spojené arabské emiráty. Američtí a francouzští architekti, němečtí inženýři a technici, ruský zdravotnický personál, indičtí dělníci. Na rozdíl od Evropy, Emiráty jdou ještě jinou cestou. Oni s těmito imigranty nijak nesplývají, hlídají si úzkostlivě svoji specifičnost a identitu. Což je sice zachrání od toho, aby byli rozpuštěni v tavícím kotlíku kultur, ale nijak jim to nepomůže, až svět ustoupí od fosilních paliv. Arabské země obecně nevyužily Božího daru v podobě ropy, který jim spadnul shůry a ze kterého těch 100 let jen čerpají. Žádnou jinou výrobu rozjet nedokázali, nedělají ani auta, ani mikročipy, ani ty boty nešijou. Takže až se všichni ti imigranti, na kterých závisí, seberou a odjedou domů nebo za prací někam jinam, ponoří se Dubai zpět do písku z kterého vzešla. Nejsou soběstační a ani ta jediná věc do které své petrodolary investovali – finance – jim nepomůže. Nic se nenaučili vyrábět, tvořit ani udržovat. Jejich peníze jsou jen data v počítači.

Nevěřím na "Černé labutě" o kterých jejich autor tvrdí že je nelze předvídat. Předvídat lze mnohé. A je to předvídáno – jen nikdo neposlouchá. Takový Enoch Powell přece předpověděl budoucnost Británie velmi, velmi přesně, již v roce 1968. Byl umlčen. Naší povinností je nenechat se umlčet. Když pro nic jiného tak pro čisté svědomí:

• Imigranti jsou vděční za přijetí a snaživí maximálně v první generaci.
• Imigrace nenaplní státní kasu důchodového zabezpečení.
• Imigrace má naopak obrovské náklady. (integrace, tlumení odporu, a podobně)
• Imigrace zmenšuje společenskou soudržnost a solidaritu, tolik nutnou obzvláště v těžkých časech.
• Imigrace zvyšuje stratifikaci společnosti.
• Imigrace znamená vleklý sociální a etnický konflikt.
• Imigrace znamená nahrazení jednoho národa druhým.
• Nahrazení nikoli bezbolestné. Ilustrací budiž demografický a následný vývoj v Libanonu.
• Na rozdíl od komunismu, nacismu a podobných "ismů", které národ může odvrhnout, pokud se tak rozhodne, důsledky imigrace jsou nevratné. Ty lidi z Británie už nikdo nedostane. Pokud někdo bude utíkat, tak Britové.


Jde o zásadní věc; přímo existenční problém. Lidé jako je poslankyně za TOP09 Markéta Adamová, nebo státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza , a další, kteří kážou, že je naší povinností přijímat uprchlíky, nás, věřím z čistého oportunismu a prospěchářství, tlačí někam odkud nebude návratu. Je třeba si tato jména pamatovat! Když byla v Londýně uříznuta hlava britského vojáka, jistý britský politik řekl: "Ti, co tohle udělali naší zemi, by zasloužili viset.". A neřekl to na adresu onoho řezače hlav, ale těch, kteří to umožnili. Souhlasím s ním. Za tyto věci by měli lidé nést zodpovědnost.

Ti z nás, kdo se hrozí nastoupené cesty zemí Evropy, by proto měli přestat volit strany na základě všech těch nepodstatných věcí, na jejichž základě se často rozhodujeme. Platy politiků, či nějaké to procento navíc nebo namíň tam a onde. Jak mohu říci že jsou to věci nepodstatné? Inu, protože se dají zvrátit a změnit. Zatímco jiné ne. Věci, které fatálně a natrvalo změní podobu naší země pro nás i budoucí generace. To jsou ty jediné, kvůli kterým stojí za to chodit k volbám.

ZDROJ
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře