Proč bojujeme proti islámu

26. leden 2015 | 10.35 |

Nedávno se mě někdo zeptal: "Proč bojovat proti islámu?" Krátkou odpovědí je, protože islám bojuje proti nám a od té doby co nezná hranice a nezná slitování, bude v tomto boji pokračovat, dokud nebudeme zničeni nebo - doufejme – jej nezastavíme jednou provždy.

Cílem islámu je světová dominance a ústředním bodem každé muslimské náboženské praxe je šíření své víry všemi možnými prostředky, dokud nepokryje celý svět. Už od 6. století, kdy zakladatel islámu a samozvaný prorok Mohamed (který možná nikdy neexistoval) nařídil dobývat sousední města, zabíjet, mrzačit, znásilňovat a zotročovat, šíří islám svou utlačující a ničivou doktrínu, jak daleko jen může. Křesťanské, židovské, hinduistické a buddhistické země a kultury byly ničeny neúnavnými vlnami džihádistů (arabsky: mudžahedínů), jež zanechaly až 270 milionů mrtvých nemuslimů, většinou zabitých neobyčejně barbarským způsobem.

Nedávné zislamizování některých částí Afriky, Blízkého východu a některých západních měst, jež ještě donedávna nebyly pod právem šaría, ovšem není žádným novým fenoménem. Jde jen o další fázi 1 400 let staré války proti nemuslimům s cílem upevnění muslimské moci nad nemuslimy a islámské vlády nad demokracií a lidskými právy. S miliónem muslimů prchajících na Západ před krutostí, jíž si sami vytvořili, se nyní islám rozšiřuje v zemích, v nichž ještě donedávna žádní muslimové nežili. Občané východní Evropy a pobaltských států, kteří si myslí, že západní Evropa tento problém může zvládnout bez jejich pomoci, jsou nejen nesolidární, ale také naivní. Nastal čas, aby demokratický svět společně povstal, protože cílem islámu je rozšíření se po celém světě. Nikdo není v bezpečí.Co vlastně chtějí?

Cílem islámu je celosvětový chalifát řízený právem šaría. Svět, o kterém následovníci islámu sní, je planeta řízená podle přání Alláha a jeho proroka. V takovém světě neexistuje svoboda slova. Sebemenší kritika systému musí být potrestána smrtí. Není v něm žádná svoboda myšlení. Všichni věří výhradně v Alláha a Mohameda - jeho proroka. To znamená modlit se 5 krát denně, jíst halal a zabít třeba i člena rodiny, pokud se zřekne islámských pravidel. Podle práva šaría jsou ženy prakticky majetkem mužských příslušníků rodiny. Muži mohou mít 4 ženy a všechny mohou fyzicky trestat. Židé a křesťané jsou ušetřeni trestu smrti, pokud zaplatí ochranou daň – džizju - a přijmou status – dhimmi -, druhořadých občanů. Druhořadé občany mohou muslimové z rozmaru zneužívat a znásilňovat. Lidé nevěřící ve Starý zákon - hinduisté, buddhisté, ateisté a další - mají na výběr mezi smrtí nebo konverzí. (Původ psychologického tlaku a odhodlanosti, který nutí člověka žít striktně muslimský život včetně zabíjení nemuslimů.)

Společnost, ve které věda a výzkum musí být srovnány se světonázorem poblázněného pedofila žijícího v 6. století, samozřejmě nebude schopna vybudovat stabilně fungující ekonomiku, politický systém nebo vymoženosti moderní medicíny, technologie a infrastruktury. (Mohamed si vzal Aishu za ženu když jí bylo 6 let. Již v té době jí zneužíval (provozoval "fondeling") a pohlavní styk s ní měl, když jí bylo 9 let.)

Když se dostaneme k tématu lidských práv a svobody, můžeme říci, že Sovětský svaz byl slabým odvarem islámského chalifátu, jenž lze na úrovni chybějící lásky a radosti a nenávistné totality nejlépe přirovnat k totalitním světům popsaným v trilogii Pána prstenů J.R.R. Tolkiena nebo v sáze Hvězdných válek George Lucase.

Chceme, aby se naše civilizace zhroutila pod islámskou agresí za pomoci naší vlastní politické korektnosti, zbabělosti a lenosti? Má se jediné známé místo s inteligentním životem v tomto vesmíru stát temnou a zničenou planetou unášenou vesmírem? Dopustíme, aby naše planeta byla zalidněná převážně miliardami příbuzensky křížených lidí žijících v úplné bídě, zotročených brutálním a mysl znecitlivujícím právem šaría? Právem, které nenávidí svobodu a miluje smrt? Co horšího by se mohlo stát?Může se to stát i nám?

Milióny nemuslimů, kteří byli zvyklí žít tam, kde nyní vládne islám, se sami sebe pravděpodobně ptali na stejnou otázku. Ano, stane se to i nám, když islám nezastavíme. Západní výzvědné služby stále častěji upozorňují na to, že se tisíce muslimů vně i uvnitř našich zemí připravují na splnění své náboženské povinnosti.

My mezitím nerušeně doufáme, že se muslimové spokojí s našimi pečovatelskými a blahobytnými státy. Doufáme, že stejně tak, jako jsme se my spokojili s našimi médii, spokojí se i oni.

Jenže islám nezná hranice ani slitování. Když se proti němu naše generace nepostaví, další generace už nebude mít příležitost. Naši dědečkové porazili nacizmus, generace našich rodičů překonala komunismus. Skutečnou výzvou naší doby a naší svobody je islám – současnější, fanatičtější a početnější nepřítel, než jakýkoliv jiný totalitní systém před ním. Tento nepřítel je jiný, než cokoliv, s čím jsme se dosud setkali. Nemůžeme zastrašit nepřítele, který miluje smrt více než život.

Dokonce i v malých městech rostou muslimská ghetta, ve kterých naše policie nedokáže udržet zákon. Při sledování menších incidentů "civilní války", které se objevují stále častěji, můžeme vypozorovat, co nás ještě čeká v tomto desetiletí. (Podle prorockého plánu al-Káidy má všechno začít v roce 2016. Arabské vlády měly být svrženy počínaje rokem 2010 a Islámský stát měl být formován od roku 2013. Plán byl vytvořen v roce 1990.)

Počet území ovládaných muslimy stále roste a je o nich čím dál tím více slyšet. Přispívá k tomu i nedůslednost západních autorit. Je jen otázkou času, než se z nich stanou muslimské válečné základny, bojující za náboženská a neústavní práva. Sami vlastně podporujeme invazi a vytváříme tak naše vlastní Pásma Gazy, ze kterých tryská nekonečný proud útoků na nemuslimy a okolní neislámskou společnost. Muslimská imigrace ničí naší ekonomiku, podkopává naší těžce vydobytou bezpečnost, napadá svobodu slova a stále více fyzicky mění území našich měst. Vznikají tak nepoznatelné a nebezpečné "no-go" šaría zóny (místa, kam nemuslimové nevstupují).

Muslimové, kteří věří v povinnost džihádu nejsou ani extrémisté ani minorita. Muslimové, kteří se zavazují k džihádu, následují hlavní proud islámu. Plní tak svou náboženskou povinnost. Jak v koránu tak v hadísech, záznamech mohamedova života, se to píše jasně a opakovaně. Z 56 miliónů evropských muslimů 75 procent věří, že korán je nutné brát doslovně a 65 procent si myslí, že právo šaría je důležitější, než práva demokratická. V Holandsku 80 procent mladých Turků věří, že je správné vést džihád proti nemuslimům. Podpora Islámského státu u francouzské mládeže je 27 procent, u britské mládeže je to 14 procent. Je více než pravděpodobné, že tato čísla zahrnují velkou většinu právě mladých muslimů. Co tato čísla znamenají? Tato čísla znamenají, že stovky tisíc a možná dokonce milióny muslimů podporujících myšlenku džihádu, obývají muslimská ghetta. Ghetta, která požírají západní vesnice a města. Co se stane, když se muslimové budou cítit dost silní na to, aby zničili a nahradili naší civilizaci? Zůstanou pasivní a mírumilovní nebo se chopí příležitosti? Mnozí určitě udělají to druhé.

Namísto toho, aby byli vděční za bezpečnost a blahobyt, vytvořené těžce pracujícími západními plátci daní, vytvořili muslimové v Evropě armádu džihádistů podporujících islámský genocidní program.


Co s tím můžeme dělat?

Nebo raději: Co musíme udělat pro ochranu lidstva a budoucích generací?

Použitím demokratických prostředků mobilizovat obrovskou sílu a organizační talent stojící za vytvořením nejsvobodnější, nejbohatší a technicky nejpokročilejší společnosti v dějinách a zaměřit tyto prostředky na naše přežití. Když se nám podaří probudit tohoto spícího obra dříve, než budou naše země zničeny barbary tak, jak tomu bylo u všech vysoce rozvinutých kultur před tou naší, budeme schopní porazit masy příbuzensky křížených fanatiků bez paniky nebo hněvu. Během tohoto zásadního historického období nesmíme ztratit naši lidskou tvář. Tím bychom pouze zničili hodnoty, jež se snažíme bránit. Musíme zůstat upřímní, přímí a angažovat se realistickými prostředky a silou, zatímco zůstaneme soustředění na dlouhodobá řešení, která povedou k vítězství obou stran. Když k problému přistoupíme neohroženě, s duševním nadbytkem a širokým přehledem, můžeme uspět. Vytvoříme tak jen minimální množství nevyhnutelných škod. Reagovat totalitními opatřeními, jako je zákaz svobody slova k ochránění "sociální soudržnosti", nebo podlehnutí nezralým emocím kvůli samotné odplatě, naší věci nijak nepomůže.

Nesčetní muslimští imigranti a uprchlíci až devastujícím způsobem zneužívají společnosti, které jsou založené na sociálních hodnotách a "vysoké" morálce a to jak ekonomicky, kulturně tak i demograficky.

Moderní prosperita a desetiletí míru uložily pud sebezáchovy ke spánku. Proto je pro nás tak obtížné pochopit, že současný historický úkol nemůžeme překonat bez použití skutečné síly. Jemný přístup, který může být přijatelný ve zdravých demografických podmínkách, je sebevražedný při konfrontaci se zbraní hromadného ničení, jakou je islám. Došli jsme do tohoto bodu, protože jsme moc dlouho považovali svobodu za samozřejmou.

Muslimové budou vnímat naší upřímnost a racionální sebeobranná opatření jako útok na jejich náboženská práva. Budou nuceni bránit své náboženství všemi dostupnými prostředky. Dělají to tak vždy, když je jejich náboženství "pod útokem". Je to jejich bohem daná povinnost. Všechny násilné verše koránu jsou tím aktivovány. K ochraně naší a našich potomků před touto rakovinou, která již bují na každé zdravé části naší společnosti, potřebujeme neústupné a vytrvalé politické a veřejné postoje. Ty vyprovokují našeho samozvaného nepřítele a utuží jeho světově proslulou, dětinskou "mentalitu oběti a hněvu". Není žádný důvod vyhýbat se konfrontaci. Není žádná možnost vyhnout se střetu. Čím dříve to uděláme, tím méně početní a méně organizovaní budou. Když se připojíme k demonstraci nebo veřejně promluvíme, můžeme ztratit několik přátel na sociální síti Facebook nebo příležitost povýšení v práci. V porovnání s tím, co nám hrozí a co může být navždy ztraceno, je to však malá cena.

Nebezpečí islámu je nanejvýš skutečné a neodejde samo od sebe. Stačí se podívat do historie.

Je naší povinností, dostát tomu, čemu dostáli často za vysokou cenu naši předkové. Chránili hodnoty a svobody, aby je mohli předat dalším generacím. Umožnili nám užívat si štěstí a dali nám příležitost rozvíjet se a prožívat svůj plný lidský potenciál.

Povstání proti islámským vojákům a proti politické korektnosti aktivuje a posiluje v lidech ty nejvznešenější kvality: upřímnost, odvahu, intuici, spolupráci, pracovitost, inteligenci a soucit. Není žádným překvapením, že člověk potká ty nejlepší lidi v protiislámském hnutí.

Je naivní myslet si, že nám současní politici a média řeknou fakta o islámu a o důsledcích muslimské masové imigrace. Je to tedy na nás, na lidech, abychom řekli zřejmou pravdu, řekli náš příběh, šířili důležité zprávy, fakta a statistiky a inspirovali ostatní voliče, aby volili zodpovědné vůdce. Je jednoduché využívat za tímto účelem sociální sítě jako jsou na příklad Facebook nebo Twitter a další moderní prostředky masové komunikace a je nutné to udělat. (V rámci dobrého stylu stačí několik s islámem souvisejících příspěvků za týden). To samé platí pro posílání článků a stížností novinářům a politikům. Psaní dopisů do novin zbystří mysl a posílí argumenty. Editoři díky tomu vidí, co čtenáře zajímá. Noviny tak dostanou signál, o čem mají psát, aby se prodávali. Když školy lžou dětem o islámu nebo začnou vědomě servírovat halal jídla, tak bychom měli hlasitě a veřejně protestovat. Ke stejné reakci by mělo dojít, když bude náš místní stavební úřad zvažovat povolení stavby mešity nebo "islámských kulturních center". Tyto stavby slouží k radikalizaci místních muslimů. Jedná se o centrály šířící genocidní propagandu koránu. Je zcela přirozené podporovat politické strany, organizace a jedince, kteří obhajují svobodu slova, demokracii a lidská práva. Tito lidé na sebe berou riziko, které je s veřejným odporem islámu, muslimské imigrace a politické korektnosti spojené. Dodat jim odvahu je zcela na místě. Pokud chcete získat více obranných schopností, cvičte, učte se bojová umění a uvažujte o připojení se k armádě. Pokud jste politicky aktivní, snažte se držet byrokracii na nutném minimu. Raději bychom se s kolegy, kteří oponují džihádu, měli stát skutečnými přáteli, než se snažit soupeřit. Měli bychom být rádi, že lidé pracují různě. Problém je mnohostranný a svět potřebuje slyšet mnoho různých hlasů, aby pochopil a učinil, co je nutné udělat.

Vyplatí se číst blogy jako je EuropeNews.dk, JihadWatch.org, 10News.dk, VladTepesBlog.com, TheReligionOfPeace.com. Existuje značný počet skupin na sociálních sítích, které stojí za to sledovat – dokonce v rodném jazyce. Může to posloužit jako základ pro šíření a překládání důležitých faktů krajanům a krajankám, médiím a zákonodárcům. Připojit se k demonstracím (a přivést i své kamarády), nosit trička se slogany souvisejícími se svobodou a naučit se několik důležitých statistik a citací koránu, to vše je užitečné.

Bojovat s nevědomostí propagováním odvahy

Užívání takových demokratických nástrojů není ničím jiným, než pokojným odstraňováním nevědomosti, jež je ve skutečnosti zdrojem utrpení v mnoha sférách života. V tomto případě může nevědomost přivést naši společnost k totálnímu zničení a budoucí generace do otroctví.

Inspirujme druhé svým vlastním statečným příkladem a vyhněme se při tom hněvu. Můžeme nenávidět systém, ale nemůžeme si dovolit nenávidět lidi. Bytosti se většinou chovají tak, jak se samy cítí. My jim proto můžeme přát jen dobré pocity a minimum nutného, pedagogického ublížení. Pamatujme, že muslimové jsou tou první obětí islámu, protože jejich systém plný pravidel a brutálních trestů je namířen v první řadě proti nim samotným. Muslimové jsou těmi skutečnými islamofóby. Je to jediné možné vysvětlení toho, že se lidé podřizují systému, který je tak neradostný, nesvobodný a bolestivý a který je nutí přemýšlet a chovat se způsobem, jenž vytváří ještě více utrpení v jejich vlastních životech.

Jejich náboženství jim vymývá mozek a nutí je tak dělat potíže. Musíme zajistit, aby se tyhle potíže, odehrávali v bezpečné vzdálenosti. A to do té doby, dokud se muslimové sami neosvobodí z okovů práva šaría. Proto musíme zastavit nezápadní (muslimskou) imigraci a ztížit zdejší život následovníkům náboženství "podřízenosti" jak jen to půjde. Měli bychom proto zakázat jakýkoliv druh islamizace. Pokud muslimové chtějí mešity, halal, místnosti na modlení, sňatky mezi příbuznými a islámské svátky, musejí se zabydlet jinde. Nechceme žádné mešity, nebo minarety, žádné veřejné nebo zahraniční financování islámských organizací nebo imámů. Všichni muslimové přicházející do našich zemí musejí aktivně a veřejně odmítnout násilné a kriminální pasáže islámského svatého písma. Provádění nebo podpora džihádu je zrada a měla by vést ke ztrátě občanství. To znamená, že bychom pravděpodobně museli najít způsob jak ubytovat velké množství lidí (vzhledem k statistickým příkladům z Holandska, Francie a Anglie) v islámských zemích, nebo poblíž nich. Tam nebudou trpět životem vzdáleným jejich kulturním kruhům. Jediná pro obě strany vítězná situace je, že použijeme peníze, které ušetříme deportováním džihádistů (každý stojí průměrně stovky tisíc eur na výdajích za blahobytný život a vynucování zákona) a tyto peníze dáme zemím Třetího světa, pokud omezí porodnost (tudíž omezíme přelidnění, další příčinu obrovského utrpení a příčinu miliónů utečenců) a ubytují světové muslimské utečence a námi deportované džihádisty.

Tímto způsobem můžeme zachránit svět před pravděpodobně největší katastrofou v historii lidstva. Stojíme proti zbrani hromadného ničení, která už před tím, než se stala hrozbou pro naši společnost, zabila milióny lidí a zničila nesčetné kultury a společnosti. Jde o systém, který olupuje své vlastní následovníky o jejich nejzákladnější lidská práva. Systém, který je nutí potlačovat a zabíjet své vlastní lidi. Systém, který cílí na podrobení všech lidských bytostí – muslimů i nemuslimů – pod barbarské, totalitní právo. Systém, který si říká náboženství, ale je něčím mnohem větším. Sytém, který chválí smrt, více než život. Systém, který nezná žádné slitování a žádné hranice.

Systém, jehož jméno znamená "poddanost – podřízenost".

Systém, který nese název islám. 

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře