Winston Churchill o Islámu

22. únor 2015 | 13.05 |
› 

..v Anglii byl zatčen muž, protože si dovolil tuto pasáž veřejně přečíst:

Jak strašné prokletí, jež mohamedánství vložilo na své uctívače!

Kromě fanatického šílenství, které je stejně nebezpečné u člověka jako vzteklina u psa, ještě ustrašená fatalistická apatie.

Důsledky jsou v mnoha zemích zjevné. Nepromyšlené chování, zaostalé zemědělství, nepružné obchodní metody a absence ochrany majetku, existují všude tam, kde vládnou nebo žijí Prorokovi následovníci.

Degradovaný sex připravuje život o jeho krásu a kouzlo, stejně tak jako o jeho důstojnost a posvátnost. Skutečnost, že podle mohamedánských zákonů musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho výlučný majetek, ať již jako jeho dítě, manželka nebo konkubína, musí vést nutně ke zpoždění vymizení otroctví až do doby, kdy Islám přestane mít nad lidmi takovou velkou moc. Jednotliví muslimové mohou vykazovat vynikající vlastnosti, ale vliv tohoto náboženství paralyzuje společenský vývoj těch, kdo ho následují. Na světě neexistuje úpadkovější síla.

Zdaleka ne na vymření, mohamedánství je militantním, stále se šířícím náboženstvím. Již se rozšířilo střední Afrikou, na každém kroku vychovává bojovníky neznající strach, a kdyby nebylo křesťanství zaštítěného silnými pažemi vědy, proti které marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla zaniknout, stejně jako civilizace starého Říma.
Sir Winston Spencer Churchill
(The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green & Co., 1899). 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Winston Churchill o Islámu kettynka 22. 02. 2015 - 19:28