Jsme Banderovci a přicházíme!

18. březen 2015 | 05.11 |

Prohlášení - od těch vlastenců, kteří vůbec nejsou nacisty:

Přicházíme do širého světa z hloubek našeho slavného národa s Bohem v našich srdcích a mečem po našem boku.

Přicházíme do rolnických chatrčí, k našemu bratru který svýma rukama plnýma mozolů orá půdu, nasycenou krví jeho předků, zemi na divoké křižovatce východu a západu, jejíž plody jsou prodávány nájezdníky a okupanty a prohlašujeme, že půda patří těm, kdo na ní pracují a že jsou chvíle, kdy pluhy musí zatnout své radlice ne do země, ale do nepřátelských těl v obraně jeho práv být pánem ve vlastní zemi.

Přicházíme do továren, kde vykořisťovaný ukrajinský dělník vytváříbohatství pro svého vykořisťovatele, a dostává stále menší plat jako almužnu a učíme ho, že pouze ve skutečně Ukrajinském státě, bude schopen si zařídit svůj vlastní život ve své vlastní zemi.

Přicházíme do uhelných dolů, kde parazité užívající ruce ukrajinského horníka těží poklady Ukrajiny, které náleží Ukrajinskému národu a proto právě i tomu horníkovi, synu ukrajinského národa.

O půlnoci přijdeme k těm, kdo vysávají ukrajinskou krev a připomeneme jim, že nic na světě není dražší, než slzy Matky Ukrajiny v její samotě a že neexistuje nic, co by mohlo zmírnit naší bolest. Cena musí být zaplacena v celém rozsahu!

Navštívíme také malé děti v jejich školách, kde se nepřítel snaží naplnit jejich srdíčka jedem nenávisti z Moskvy a Washingtonu a budeme je učit lásce a oddanosti jejich rodné zemi.

Budeme, dokud nebudeme vyslyšeni, bušit na srdce vznešených kozáckých srdcí, v jejichž hlubinách se skrývá porozumění svaté pravdě: Víra a Čest jsou více než život!

Máme jen jeden cíl: Ukrajinský národní stát a cestou k němu je boj.

Zvítězíme v bojo o Ukrajinský stát, nebo v bitvě o něj zemřeme.

Sláva Ukrajině, sláva hrdinům! 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře