Zlatý věk islámu?

2. duben 2015 | 11.47 |

Jak to vlastně bylo doopravdy...

Docela často se v diskusích setkávám s nesmyslem o tzv. islámském "zlatém věku". Kromě toho, že je to nesmysl z hlediska argumentace, je to také nesmysl z hlediska historických faktů.

Nejprve rozeberu islámský "zlatý věk" z hlediska argumentace. Obhajovat současná zvěrstva islámu tím, že kdysi v minulosti došlo k nějakému údajnému rozmachu, je podobné, jako kdyby někdo obhajoval masového vraha s tím, že kdysi v dětství kreslil hezké obrázky. Takovým způsobem bychom mohli obhajovat například i Hitlera (že postavil dálnice, byla nízká nezaměstnanost, nastal rozmach techniky, atd.). I kdybychom pominuli, že taková obhajoba argumentačně neobstojí, je falešná i z hlediska historických faktů.

To, co se dnes nazývá islámská věda, je spíš věda (a taky umění a architektura) především Peršanů a různých původně křesťanských národů Předního Východu, které se postupně islamizovaly. Například to byl geniální vědec Peršan Muhammad bin Musa al-Chvárizmí z přelomu 8. a 9. století, který zdokonalil navigační pomůcku astroláb, do Evropy přinesl desítkové číslice a astronomické názvosloví. Z jeho jména al-Chvárizmí vznikl pojem algoritmizace (algoritmy jsou sice známy už ze starověku od Řeků, ale bin Musa to sepsal do jedné knihy).

Z dalších významných osobností je to třeba vynikající architekt 16. století Mimar Sinan, který byl potomek křesťanských otroků. Mimar Sinan je stavitel Modré mešity Sultan-Ahmed v Konstantinopolu (Istanbul), který se také podílel na stavbě Tádž Mahal v severní Indii, mostu v Mostaru (památka UNESCO) a mostu přes zlatý roh v Konstantinopolu. Je také architektem mešity v Edirne. Všechny tyto stavby jsou považovány za nejkrásnější architektonické skvosty islámu. Mimar Sinan byl taky v kontaktu s Michelangelem Buonarotti a Leonardem da Vinci.

Dále je potřeba připomenout, že antická filosofie a věda byla poměrně dobře zachovalá v Byzanci (pokračující Východořímské říši), odkud k nám přišli například také svatí Cyril a Metoděj. V tomto ohledu je velice zajímavý Cyrilův životopis, kde je zaznamenáno, jak Cyril ohromoval muslimské Araby na jedné ze svých cest do Orientu. Skoro celou antickou knihovnu dnes známe díky patriarchu Fotiovi, rektorovi univerzity a mimo jiné také učiteli Cyrila, který sepsal učební text s přehledem celé antické vědy, který má 280 svazků! Proto dnes známe Sokrata, Platona a další.

Problém, že se o tom dnes moc neví, je v tom, že Fotios byl velký kritik vznikajícího římského katolicismu, které se nakonec od ortodoxního křesťanství oddělilo v roce 1054. Proto bylo po celý středověk politicky korektnější říkat, že ty znalosti jsou z Orientu a ne přímo od Řeků. Spolu s faktem, že až do renesance (kterou mimochodem pomohli nastartovat Řeci, kteří utekli před islamizací na západ) byla řečtina skoro neznámá a řecký rukopis té doby se neznalému čtenáři zdál podobný psané arabštině (obojí písmo se totiž psalo jedním tahem spojovaně na rozdíl od latinky té doby). No a tak byl omyl na světě.

Taky je potřeba připomenout andaluskou kulturu ze středověkého Španělska. Tam probíhalo míšení 3 kultur: židovské, křesťanské a muslimské. Odtamtud pochází mnoho vědeckých prací, které si dnes islám přivlastňuje, ale ze stejného prostředí pochází například také židovská Kabala. Ještě pro doplnění... Dnešní název Konstantinopolu v turečtině a arabštině pochází ze zkomoleniny řeckého sousloví is-tin-poli, což v překladu znamená "do (toho) města". Turci a Arabi totiž nikdy předtím neviděli takové veliké, opevněné a různými neznámými stavbami vybavené město, takže se ptali Řeků: ,,Co to je, kam jdete?". A dostávali odpověď: ,,In stin pol" (do města).

Kdy a proč tento "zlatý věk" islámu skončil? Skončil v 17. století, kdy se zastavila islámská expanze, protože od bitvy u Vídně 11. září 1683 islám s Evropou už jen vojensky prohrával na všech frontách od Ruska po Balkán. Od té doby to jde s islámem z kopce, protože se zastavil příliv mozků z dobytých území a vlastního kvalitního vzdělání islám jaksi nebyl schopen.

Závěrem přidám pár přínosů současné islámské vědy lidstvu:
1. Oblast geologie - ,,Země je plochá a každý, kdo prohlašuje, že je kulatá, je ateista zasluhující trest". (Sheikh Abdul Aziz ibn Baaz)
2. Oblast medicíny - ,,Ženy, které řídí auta, trpí problémy s vaječníky a natočenými pánvemi, což zapříčiňuje nárůst porodnosti dětí s vrozenými vadami". (Sheikh Saleh al-Luhaidan)
3. Oblast seismologie - ,,Mnoho mladých žen, které se neodívají cudně, svádí mladé muže na zcestí, kazí jejich neposkvrněnost a šíří cizoložství ve společnosti, což navyšuje zemětřesení". (Hojatoleslam Kazem Seddiqi) 

Zdroj Lea

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře