Když už tak máme ty Velikonoce

6. duben 2015 | 11.55 |

...
Ačkoliv je dnešní Evropa již víceméně sekulární a křesťanství vyklidilo většinu svých pozic, stále ještě platí, že naše kultura je silně ovlivněna křesťanskou filozofií a jejími hodnotami. Je kupř. nápadné, že moderní politická korektnost operuje s podobným pojmem dědičného hříchu, jen s tím rozdílem, že dědičným hříchem není zatížen každý člověk, ale pouze běloši.

Jedna z hodnot, která se nám takto vryla pod kůži, a to tak silně, že si ji ani neuvědomujeme, je koncept, že Syn boží přinesl oběť proto, aby nám vykoupil život.

Myšlenka, že Bůh, respektive jedna z jeho částí, na nějakou dobu zemřel, aby dal zbytku lidstva naději na věčný život, je v přímém rozporu s tím, jak funguje islám. Tam je Bůh samozřejmě nesmrtelný a nejvyšší hodnotou celé víry je zabíjet a být zabit v jeho jménu.

Šahíd, který padne ve svaté válce, dosáhl maxima, kterého mohl. V žebříčku hodnot islámu není vyšší příčka, než prolít krev pro Alláha. Cokoliv dalšího, co si představujeme pod pojmem zbožný život – charita, laskavost k bližním, skromnost, střídmost – má menší hodnotu nežli smrt ve jménu Božím. Tato myšlenka je pro většinu Evropanů tak cizí, že se ani nedivím, že někteří z nich ji odmítají brát na vědomí.

Islám byl ušit na míru k tomu, aby představoval náboženství nemilosrdných a fanatických válečníků. Z tohoto hlediska je téměř dokonalý. Dokud ještě v boji rozhodovala pouze pevná paže a ostrý meč, dokázali muslimští válečníci vyvrátit několik starých civilizací. Po koptském Egyptě, zoroastriánské Persii či ortodoxní Byzanci toho moc nezbylo, ač každý z těchto státních celků převyšoval svojí kulturní a civilizační úrovní barbary z pouště mnohonásobně. Ale zuřivost, kterou dodal arabským fanatikům islám, dokázala na tehdejších bojištích divy.

Mnohé z nás tato myšlenková mašinerie, která uctívá smrt, děsí. Na první pohled vypadá neporazitelně. Ale v moderní době, kdy více rozhoduje znalost a vědění, nežli slepá víra, nemá islám šanci zvítězit nad svými západními protivníky v otevřeném boji. Jediný způsob, kterým může dosíci vítězství, je pozvolné podemílání naší civilizace – demografické, politické a kulturní.

Věnujme tyto Velikonoce nejen oslavám přicházejícího jara, ale i sebezpytování. Co mohu udělat pro to, abych ochránil dědictví našich předků a ztížil islámu cestu k jeho vysněné dominanci? Každý z nás může udělat jen málo, ale i to málo se počítá. Protože milion drobností, to už se nasčítá do velkého celku! 

Ibn Warraq

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře