Příčiny neefektivity

31. březen 2010 | 10.11 |

Stát jako úřad je silně neefektivní a to z mnoha příčin. Úřady řeší, co by řešit nemusely. Produktivita státní správy je nízká. Počet zaměstnanců lze významně zredukovat. Nákup ze státních peněz je zatížen režijními náklady zprostředkovatelů. Stát utrácí za předražené a někdy i zbytečné produkty. Sociální výdaje jsou neadresné a často jsou plýtváním. Bezplatné zdravotnictví je nadužívané a nerentabilní. Shrnuto do bodů:

1) zbytečné činnosti státu
2) nízká produktivita státu
3) vysoká míra korupce
4) neadresný a hloupý a příliš komfortní sociální systém
5) neefektivní a příliš komfortní "bezplatné" zdravotnictví
6) regulační předpisy komplikující produkci (skrytý klientelismus) 

Někdo namítne, že o lidi je zapotřebí se starat (sociálně a zdravotně). Jenže nejprve musí být za co. Společnost si na komfortní sociální a zdravotní systém musí nejdříve vydělat. Nyní máme komfort, který neodpovídá ekonomickému stavu společnosti. Není však vyloučeno, že redukce v prvních třech bodech umožní stávající komfort zachovat. Zcela zásadní však musí být přístup – můžeme si dovolit jen to, na co máme, půjčovat si na pohodlí není rozumné.

Život v zemi je nutné uzpůsobit tak, aby se zde žilo bezpečně, měli jsme nějaký minimální komfort a budoucnost. Náklady s tím spojené musí vyplývat z reálných možností. Pokud však budeme pořád zatěžovat práci nekonkurenceschopnými náklady, budeme jí prodávat stále méně. Na světě nejsme jediní, kteří prodávají práci. Nikdo si nekoupí stejný produkt za vyšší cenu, pokud k tomu není násilím přinucen. Na volném trhu vyhrává ten nejefektivnější.

Většina občanů tohoto státu je násilím státu nucena platit za jeho předražené a mnohdy zbytečné produkty. Občané však nikoho k nákupu svých produktů (většinou práce) přinutit nemohou.

Odpovědnost za současnou úpadkovou situaci nese především stát, který si ze směnného trhu bere násilím stále větší podíl zdrojů. Je to podobná situace, jako když majitel restaurace platí výpalné a ještě musí hostit mafiány zadarmo. Mafiáni si na večírky zvou stále více přátel. Vše zvyšuje náklady na mafii natolik, že je majitel restaurace není bez zadlužování schopen platit. V důsledku o tu restauraci stejně přijde.

Pokud se nevzpamatujeme a státu neosekáme jeho nenasytná chapadla, stanou se z nás bezvýznamní otroci.
 

(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře