Proces globálního chudnutí

27. květen 2015 | 09.43 |

Lidé musí pracovat i v důchodovém věku, pracují za neustále klesající reálnou mzdu, kdy si koupí za své peníze méně a méně, resp. budou schopni dostát méně a méně svým závazkům a dluhům a především, není jim umožněno vydělat si tolik, kolik by potřebovali, protože zaměstnanost se více bude orientovat na částečné úvazky ve snaze zaměstnat statisticky co nejvíce lidí, ale za co nejnižší a dělenou mzdu na pracovní pozici, o kterou se dělí více osob. Deficit v příjmu potom člověk řeší půjčkami u bank nebo u nebankovních společností. Je to tedy forma ekonomického zotročování => Úvěrový feudalismus, tzn. dlužník není schopen se z dluhů vymanit, ale pokud poslušně splácí, nepadne na ekonomické dno, neskončí na ulici a kreditor mu rád bude dále půjčovat, když dlužník bude plnit jeho příkazy a přání => Politický feudalismus, tzn. vazalství vlád jednotlivých zemí, které jsou právě jedním takovým obrovským dlužníkem.

Dlužník jako fyzická osoba se nemůže stěhovat, nemůže riskovat a začít podnikat, musí vzít zavděk jakoukoliv prací, s jakkoliv nízkou mzdou, není schopen si cokoliv uspořit, protože všechny peníze padnou na nájem, energie, potraviny, oblečení a zejména splátky úvěrů a spotřebitelských půjček. Člověk je tak vazalem svých úvěrů a nemůže v systému vykonávat nezávislou činnost, ani se o ní pokoušet, protože by riskoval ztrátu základní pracovní pozice, na kterou čekají tisíce nezaměstnaných, ochotných pracovat ještě za méně peněz.

Dlužník jako stát nemůže dělat nezávislou politiku, musí poslouchat příkazy věřitele a zahraničních mocenských skupin, které o dalších úvěrech pro zadluženou zemi rozhodují. Demokratické volby jsou zachovány, ale ve společnosti vzniká "blbá nálada", protože občané zjišťují, že bez ohledu na to, jestli volí levici nebo pravici, všechny vlády nakonec dělají stejnou politiku, měnovou, fiskální, sociální i zahraniční a člověk z ulice to nechápe. Je to však pouze důsledek toho, že stát se musí chovat v rámci feudálního podřízení vůči zahraničním kreditorům úslužně a musí plnit jejich politicko-společenské cíle vývoje uvnitř státu bez ohledu na to, jak ve volbách rozhodli voliči. Demokratický proces v zemi je tak nalomen, postrádá svoji hlavní úlohu a odebírá občanům i politickým stranám možnost svobodného rozhodování o budoucnosti a vývoji v zemi.

Globální chudnutí je motivováno snahou elit o udržení nízkých cen práce, zboží, služeb, produktů a snížení nezaměstnanosti na úkor zchudnutí střední třídy, tedy těch, kteří dosud vydělávali dostatek peněz, aby měli slušný život, ale i důchod. Systém globálního chudnutí startuje nejen v USA, ale v celé západní Evropě. Hlavní motivací je přežití keynesiánského modelu ekonomiky, tedy udržitelného hospodářského růstu, který trvá nepřetržitě a nikdy se nezastaví. To však nelze realizovat bez zchudnutí střední třídy napříč západní společností. Zboží, aby mohlo zůstat laciné, včetně služeb, musí být kompenzováno udržitelnou omezenou spotřebou. S velkou spotřebou a blahobytem by vznikl tlak na inflaci a růst cen, což by systém udržitelného růstu sabotovalo. Podvázání spotřeby střední třídy a její zchudnutí je tak cestou světových elit k udržitelné ekonomice spotřeby, zaměstnanosti a sociálního smíru.

V českých médiích se neustále dokola opakují vtipné informace o tom, že v Česku práce je a každý, kdo chce pracovat, práci najde. Bohužel, tato propaganda je zcela lživá. Každý, kdo v ČR hledal někdy práci, ví, že práce je, ale jaká? A jak placená? V tom je ten zakopaný pes. Když si projdete pracovní nabídky, zjistíte, že platy a mzdy jsou si tak nějak podobné, že to nestojí za řeč. Samozřejmě, globální chudnutí tlačí ceny za práci dolů, lidé jsou ochotní za takto nízké mzdy pracovat, a to, co si člověk nevydělá, z toho se mu snaží pomoci "rychlé půjčky".

Indikátorem chudé země jsou všudypřítomné osobní půjčky!

Půjčky, půjčky, půjčky, půjčky. Pusťte si večer televizi, počkejte si na první blok TV reklam a počítejte, kolik spotů na rychlou půjčku, "kdy vám ještě vrátíme peníze za pravidelné splácení", uvidíte. A teď zahloubejte v paměti na reklamy v televizi před 15 lety, kolik tam bylo reklam na půjčky? Ne, nebyly tam žádné. Tehdy tam byly jen reklamy na spoření a hypotéky. Co se tedy stalo za těch 15 let? Proč jsou dnes média plná reklamy na rychlé půjčky? Všimli jste si vůbec toho? Odpověď je jasná, Česká republika a její obyvatelstvo zchudlo, lidé potřebují půjčit nejen na dovolenou nebo pračku, ale už i na základní potřeby, kolik lidí potřebuje půjčku jeden týden před výplatou. Nízké platy, poloviční úvazky, klesající kupní síla, klesající reálná mzda a dvě zaměstnání, aby člověk přežil.

Tlak na snižování nezaměstnanosti bude i v ČR veden cestou, jaká je v USA. Krácené úvazky, minimální mzda, generační bydlení v malometrážních bytech s předraženým nájemným, život podle hesla z roku 1930: "Pracuje celá rodina!", tzn. včetně dětí, důchodců a matek na mateřské dovolené, což je de facto už dnes. Sami ale vidíte, že když se začne v televizi mluvit o poklesu nezaměstnanosti, vždycky se ptejte, jaká pracovní místa a jak placená tu nezaměstnanost snížila! Ona je to totiž mnohdy daleko důležitější informace, než to samotné konstatování, že nezaměstnanost klesla. Je tragédie, když člověk nemá práci, ale ještě větší tragédie je, když systém donutí člověka pracovat více za méně peněz a ještě ho donutí k zadlužení na pokrývání základních potřeb, jakými jsou náklady na bydlení, nájemné, energie, potraviny a ošacení. 

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Proces globálního chudnutí milan milan 27. 05. 2015 - 14:05