Eurounijní desatero 2015

24. červen 2015 | 11.12 |
› 


- v jednu komisi věřiti budeš
- kvóty naplňovati budeš
- nezakouříš
- nevyfotíš
- nezazpíváš
- nezveřejníš
- nezabydlíš
- žen svých neochráníš
- neuživíš bližního svého
- nepřežiješ 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře