Demokracie?

12. září 2015 | 08.20 |
› 

Pokud někdo říká, že je demokracie, tak musí být úplný idiot.

Merkel vyhrožuje sledováním a represemi.
Schultz vyhrožuje rovnou zotročením neposlušných zemí silou.
Je to totalitní diktatura jako vyšitá!

Diktatura je autoritativní forma vlády, kde politická moc je neomezeně držena diktátorem nebo politickou skupinou.

Totalitarismus je politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze své pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života.

Základními znaky totalitarismu jsou autokratická vláda a prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života.

Totalitarismus je nedemokratickou formou vlády, typicky nastolovanou masivní ideologickou propagandou.

Totalitní stát zcela ovládá a řídí ekonomiku, potlačuje svobodu slova a kritiku režimu. Totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného i soukromého života, přesněji smazává rozdíl mezi soukromým a veřejným životem a neuznává svobodného jedince ani žádnou hranici své moci.

Mezi ideologie inklinující k totalitárnímu režimu lze zařadit fašismus, komunistickou diktaturu proletariátu, nacismus a státní kapitalismus.
Charakteristické rysy:
- státem vynucovaná ideologie
- policejní kontrola a sledování občanů včetně používání mimosoudní represe a zastrašování
- centrální řízení ekonomiky
- monopol na prostředky masové komunikace. 

Tak si to přeberte.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře