Rozděl a panuj...

25. září 2015 | 10.35 |

Pro představu, jak se Rothschildům podařilo pomocí peněz vnutit evropským státům svou "skrytou" vládu, uvedu následně přehled státních půjček z let 1817 až 1848. Přehled je převzat z oficiální "The Jewish Encyclopedia", díl X, str.495, a nejde tedy o žádné "pomlouvání". Zde jsou tedy "operace" lichvářské rodiny:

1817 Prusku 1500000 zlatých;
1818 Prusku 5000000 zlatých;
1819 Velké Británii 12000000 liber;
1820 Rakousku 48000000 zlatých;
1820 Rakousku 20800000 zlatých;
1821 Rakousku 37500000 zlatých;
1821 Neapoli 18000000 dukátů;
1821 Sicílii 4500000 dukátů;
1822 Prusku 3 500000 liber;
1822 Rusku 3500000 liber;
1822 Rusku dalších 6500000 liber;
1822 Neapoli 20000000 dukátů;
1823 Rakousku 2500000 dukátů;
1823 Rakousku dalších 25000000 dukátů;
1823 Francii 23000000 franků;
1824 Brazílii 3200000 liber;
1824 Neapoli 2500000 liber;
1825 Velkovévodství Hessenskému 6500000 zlatých;
1825 Brazílii 2000000 liber;
1829 Brazílii 800000 liber;
1829 Brazílii dalších 25000000 zlatých;
1829 Vévodství Hesse-Homburg 1750000 zlatých;
1829 Hohenzollern-Hechingenu 260 000 zlatých;
1830 Prusku 4500000 liber;
1831 Belgii 50000000 liber;
1831 Církevnímu státu16000000 franků;
1832 Belgii 2000000 liber;
1834 Rakousku 25000000 zlatých;
1834 Řecku 66000000 franků;
1834 Velkovévodství Hessenskému 2500000 zlatých;
1835 Velké Británii 15000000 liber;
1837 Vévodství Nassau 2600000 zlatých;
1839 Rakousku 30000000 zlatých;
1840 VévodstvíLucy 1050000 zlatých;
1840 Bádensku 5000000 zlatých;
1842 Rakousku 40000000 zlatých;
1843 VévodstvíLucy 1120000 zlatých;
1845 Církevnímu státu 2160000 zlatých;
1845 Bádensku 14000000 franků;
1847 Irsku jako hladovou půjčku 10000000 liber;
1847 Francii 250000000 franků;
1847 Hannoversku 3600000 tolarů;
1848 Bádensku 2500000 zlatých;
1848 Bavorsku 22000000 zlatých;
1848-1851 čtyři půjčky Hessensku v celkové výši 6500000 zlatých.

"Shora uvedené," říká židovská encyklopedie, "je seznam půjček, poskytnutých Rothschildy v rozmezí let 1817-1848. Celková částka obnáší 654847200 dolarů."
Rozumí se, že tato čísla byla na tehdejší dobu ohromná, a stejně tak se rozumí samo sebou, že Rothschildové své půjčky poskytli jen za určitých "podmínek", které byly
převážně politické, čímž si židovští bankéři otevřeli dveře Evropy.

"Vůdčí motiv" Rothschildů byl následující: "Když jde o poskytnutí úvěru, musí být dlužníkem stát...", protože přes vlády států mohli Židé dosáhnout největšího vlivu. Přesto půjčovali Rothschildové také vysoké evropské šlechtě, zvláště německé a rakouské, protože i jejím prostřednictvím měli v ruce politiku Evropy. Takto Rothschildy vedené Židovstvo postupně získalo rozhodující vliv a proniklo do vůdčích vrstev křesťanských zemí Evropy. Nabývalo (kupováním nebo sňatky) šlechtických titulů, a od té chvíle dělalo všechno možné i nemožné k podvracení a likvidování křesťanství, což i dnes činí všude včetně zemí Ameriky.

Potomků Rothschildů ve Francii je spousta a jsou mezi nimi čtyři "baroni" Alain, Elie, James a Guy, i mnoho "princezen" "hraběnek", "vévodkyň" a mnoha dalších šlechtických titulů. Nejvýznamnější postavou "francouzské dynastie" je dnes baron Guy de Rothschild, podílník banky "Rothschild Frères", prezident Výzkumné společnosti severu, Severní dráhy, správce francouzského zbrojařství, prezident Generální konzistoře izraelitů Francie a Alžírska, prezident pomoci Izraeli, atd.
(Kdo by se chtěl blíže seznámit s historií Rothschildů, měl by si přečíst knihu Angličana Winstona E. Kinga "Rothschildové, magie zlata".)

Pokračujme zase v našem přehledu:
A. Rousselle, správně Dreyfus, zakladatel Všeobecné tiskové agentury.
Helene Rubinsteinová, "princezna" Artchil Gourielli-Tchkonia, polská Židovka, zakladatelka "salonu krásy" a kosmetické laboratoře, nesoucí její jméno. Tyto módní, kosmetické a zkrášlovací salóny využívají křesťanské ženy jako pokusné objekty. Protějškem Rubinsteinové v USA je Žid Max Factor.
Hraběnka Paul Rafelis de Saint Sauveur, rozená Jacqueline Citroën,dcera majitele stejnojmenné automobilky.
Robert Salmon, ředitel listu "France-Soir", generální ředitel společnosti "France Edition et Publication", jednatel společnosti "Franpar" ("France-Soir" –"Paris-Presse", "Journalde Dimanche", atd.), generální tajemník Federace tisku, viceprezident společnosti "Přítelkyně demokratického tisku", zakladatel "Hnutí na obranu Francie", dlouholetý radní města Paříže, atd.Cyril Samana, šéf hospodářského zpravodajství Agence France-Presse.Scali, správní tajemník Radikální a Radikální socialistické strany (zednář).
Maurice Schumann, poslanec Republikánského lidového hnutí, novinář a člen výboru Mezinárodní ligy proti antisemitismu.Edmond See, dlouholetý prezident filmové cenzury, instituce, pověřené nikoli eliminováním nemravností a oplzlostí, nýbrž jen toho, co by ve skutečnými Francouzi produkovaných filmech mohlo být Židům"nepříjemné".

(Na stejném principu jsou postaveny také půjčky Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, ostatně dodnes skrytě kontrolované Rothschildy. O "výhodnosti" takových půjček se mohl přesvědčit každý sám: přechod národního majetku do vlastnictví židovských bank, rostoucí nezaměstnanost, inflace, permanentní zdražování, atd. Zde je také vysvětlení volání domácích poskoků skryté světové vlády po ještě vyšší "zadluženosti" a údajné výhodnostivšech možných forem úvěrů; pozn. editora.)

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře