Co je to globalizace

11. říjen 2015 | 11.16 |

Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:

"Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali."

Dosažení cíle "jediného státu" má být realizováno čtyřmi kroky:

1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur.
Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény.

2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin
Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.

3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA
Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: "Kritiky zabijeme".

4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. "mírovému nasazení" americké armády - americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální "trhy".
Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. "válku proti terorismu" a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace.
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře