Příčiny imigrace afrických hord do Evropy

18. leden 2016 | 10.55 |

Je velmi důležité si vyjasnit význam slov. Slova mají velkou moc (psychologická zbraň) na pojmenování současné situace, věcí, osob. Ovlivňuje to naše myšlenkové pochody. Proto existuje cenzura.

Imigrace souvisí i s TTIP, který říká, že národním státům už odzvonilo, je potřeba globalizace, odstranit hranice. Zájmem TTIP je, aby do Evropy proudila velmi levná pracovní síla, a především, aby se rozmělnilo spojení národních států.

V takovémto státě žijí totiž lidé, kteří mají stejný jazyk, tradice, zvyky. Takový stát je velmi těžké využít k hospodářským cílům. Stát, ve kterém každá skupina odněkud přišla, je bez tradic a není tam zakořeněná. Je to jako patchwork, deka sestavená z různě barevných dílků.

Společnost drží pohromadě víra, tu museli odstranit, pak se zbavit rodiny, která má velkou stmelovací sílu. Bylo důležité zničit národní státy, protože ten, kdo má kořeny, domov, podporující skupinu, z takového člověka je velmi těžké udělat otroka. Ještě pořád jsme nenaletěli, nenechali se oklamat světovým řádem, který pro nás připravili.

Ještě máme šanci...

Kniha Planeta opic to docela přesně vystihuje. Děj se odehrává v daleké budoucnosti, kdy opice obsadí planetu, kde lidi plní roli zkrocených zvířat. V rámci vědeckého experimentu dokáží jedné ženě odposlechnout mozek, vzpomene si na minulost a říká: "Byla jsem krotitelkou zvířat a teď já jsem v jejich klecích. Nemůžu si stěžovat, chovají se ke mně dobře. Nadávají jen těm, kteří odmítají předvádět cviky, které si opice vymyslely. Co bych dosáhla tím, kdybych neposlouchala, radši se dobrovolně podrobím jejich rozmarům. Chodím po čtyřech, poskakuji. Jsou milí, a já nejsem nešťastná, nemám žádné starosti, zodpovědnost. Většina si už zvykla na tento řád."

Hossó A. k tomu dodává: Myslím, že každý pochopí, když se dost rychle nevzpamatujeme, tak nám unikne, co se děje, a tak potom my budeme ta zkrocená zvířata, zavřená v klecích.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře