Uhnije

20. leden 2016 | 20.00 |

Kdyby eurokomanči chtěli, masový příliv imigrantů z převážně muslimských zemí by byl již dávno zastaven. Dokážou-li to Australané, uměli by to i oni. Ale oni nechtějí. Plní totiž vizi jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, zakladatele a prvního prezidenta Panevropy (jenž za prvního evropského prezidenta navrhoval Tomáše Garriguea Masaryka), Richarda Coudenhova-Kalergiho. Tento aristokratický kříženec rakouského Žida a Japonky toužil po tom, aby se sjednocená Evropa stala zárodkem globální federace, vzniklé spojením politických unií jednotlivých světadílů. Tato vize by byla stěží uskutečnitelná, pokud by evropskou politiku řídily zájmy jednotlivých historických národů. Sjednocená Evropa vyžaduje evropský lid, pro něž jsou historické evropské národy a jejich národní státy přežitkem. Proto má v budoucnosti mnohost národních identit nahradit identita jediná – "eurasijsko-negroidní", vzniklá umělým promícháním ras, otevírajícím Evropu genetickému i ideologickému vlivu neevropských kultur a tradic.

Zájem na zničení historické Evropy však nemají jen europeisté Kalergiho střihu, ale i globalisté na druhém břehu Atlantiku. Vyvolali revoluce arabského jara, a dnes jen s rukama v klíně – nejsou-li zrovna zaměstnáni dodávkami zbraní radikálním islamistům - pozorují, jak se Evropa hroutí pod náporem statisíců běženců. Kdyby si Evropa uchovala alespoň špetku své bývalé hrdosti (monopol na hrdost dnes zřejmě mají homosexuálové), zasazovala by se o to, aby se ty uprchlíky, jež se nepodaří vrátit do svých původních zemí, přerozdělovaly státy americké federace. Něco takového si však vazal dovolit nemůže.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře