Co je pro imigranty největším lákadlem v Německu?

22. leden 2016 | 01.55 |
› 

TENTO TEXT SE ŠÍŘÍ EMAILEM. ZŘEJMĚ PŘEKLAD Z NĚMČINY. MŮŽE TYTO DOTAČNÍ PRINCIPY NĚKDO Z NĚMECKA POTVRDIT NEBO VYVRÁTIT?
DÍKY


Co je pro imigranty největším lákadlem v Německu?
Proč se všichni utečenci, tak hrnou do Německa?

Malé vysvětleni, PROČ se všichni, tak hrnou do Německa:

Tady v Německu první věc, co dělají Arabové, je zakládání místních islámských obcí hned poté, co jsou ubytováni. Tyto obce zakládají vybraní uprchlíci, studovaní a vzdělání, kteří řídí potom i modlitebny a místní chování arabských ghet. Nikdo si nedovolí jít proti těmto obcím, mají podporu státu a během dvou až tří let dostávají své zástupce v místním zastupitelstvu.

Tvrzení, že Arabové jdou do Německa především za penězi, co dostanou od Německa, není pravdou. Je to něco horšího. Oni se postupně a pomalu podílí na rozložení struktury státu. Mnohem více peněz dostávají imigranti v Norsku a ve Švédsku. Tady v Německu má uprchlík týdně nárok na 150 EUR, dítě do 10 let na 50 EUR, do 18 let na 75 EUR.

Ve Švédsku je to 300 EUR na dospělého na týden, 250 EUR na dítě bez ohledu na věk. Ve Francii má uprchlík nárok na 230 EUR týdně, dítě 150 EUR týdně. Švédsko i Francie navíc vyplácí příspěvky na bydlení (od 150 do 250 EUR/měsíčně). Německo příspěvky vyplácí jen rodinám s dětmi, a to pouze po dobu 1. roku. Jak vidíte, Německo není nijak velká výhra po finanční stránce pro uprchlíky, ale jen zdánlivě.

Německo ovšem nabízí něco, co jiné země nemají : Finanční podporu náboženským obcím etnických menšin ...a teď jsme uhodili hřebík na hlavičku! V Německu mají náboženské obce (minimálně 50 osob) právo na státní příspěvek, který v základučiní 150,000 EUR ročně, ovšem na základě vlastní aktivity a počtu členů mohou na základě dotačních titulů získat automaticky nárok na čerpání dalších 400,000 EUR ročně. Pokud obec s počtem členů přesáhne 1,000 osob, stává se obec příspěvkovou organizací státu a má právo na 2.5 milionu EUR ročně na svůj provoz. TAK TOTO JE TO TÁHLO!! 

Islámské obce poté tyto peníze rozdělují jako svoji dobročinnost mezi své členy a rodiny, čímž si je zavazují. Je to nebezpečná metodika, kterou úplně stejně dělá v Libanonu Hizballáh, který peníze od Libanonské vlády přerozděluje mezi své členy, obvykle nejchudší lidi, provozuje z nich nemocnice a soukromé náboženské školy. Stejně tak, tady v Německu velké islámské obce provozují školy a nemocnice, dotují chudé islámské rodiny (což jsou prakticky všechny), ale jejich děti musí chodit na modlitby a tím si obec tyto děti zavazuje a vychovává je podle islámského učení.

To nebezpečí je v tom, že zdejší islámské obce neříkají, že to jsou peníze z německého státního rozpočtu, ale že to jsou peníze náboženské obce a ty peníze chudým muslimům rozdávají jménem Proroka Mohameda. Děti když potom vyrostou, vděčí za všechno (za jídlo, lékařskou péči i vzdělání) islámské obci a Prorokovi. A tyto děti jsou potom připraveny vykonat cokoliv veprospěch obce nebo Proroka???

To je důvod, proč islamisté chtějí do Německa. Nejenom, že dostanou peníze od státu, ale mnohem více peněz dostanou od svých imámů, od islámských obcí. Mnoho lidí se vyjadřuje v Česku k Islámu a Německu, ale neznají tyto souvislosti a důvody. Toto je prostě trpělivě, prefektně a smysluplně budovaná hierarchie jejich struktury, která má šanci nás postupně pohltit a později, ne úplně zničit, protože budou přece potřebovat křesťanské psy, jako "otroky".

Jejich slova: My máme čas! Pokud by Německo ukončilo podporu náboženských obcí menšin, tolik migrantů by se rozhodně do Německa netlačilo! Toto je to kouzlo které je sem táhne. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře