Produkt genderkvót ČSSD

11. březen 2016 | 17.04 |

Myslím si, že paní ministryně Marksová-Tomiová-Leninová by se konečně měla zasadit o dobrou věc, kdyby konečně přišla s iniciativou a uzákonila velikosti čísla pí čili Ludolfova čísla. Toto číslo by mělo být zákonem stanoveno jako 3,1. Nikoliv tedy 3.1415926.. dokonce s nekonečným rozvojem, jak se doposud uvádělo. Kdo si to má pamatovat, že?

Výhodou takového drobného, ale zákonem pevně stanoveného čísla pí by byly obrovské úspory, které by pak nebylo možné legislativně ovlivnit ohýbáním přírodního zákona tím, že si kdo chce jak chce určuje, kolik desetinných míst použije. Napadá mě například spotřeba barvy při natírání sudu.

Jestliže sud má poloměr r a výšku v a je nahoře otevřený, pak pro jeho natření je potřeba uvažovat plochu dna pi*r*r a plochu boků jako 2*pi*r*v. Dohromady je to pi*(r*r+2*r*v). To znamená, že se ušetří 100*(3,14-3,1)/3,14 =1.18 procent barvy.

Takové úspory by byly velmi důležité pro národní hospodářství a ušetřené peníze by se mohly následně vybrat na daních pro prospěch nás všech.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře