Rodina je pro Evropskou komisi přežitkem

7. říjen 2016 | 12.39 |
› 

Iniciatíva európskych občanov (IEO) Mama, otec a deti (Mum, dad and kids) v reakcii na "strategický plán genderovej rovnosti” Európskej únie požaduje, aby bola prijatá jedinečná definícia manželstva a rodiny, ktorá sa uplatní vo všetkých právnych predpisoch EÚ. Európska komisia však túto iniciatívu občanov silno odmieta a tvrdí, že tradičná rodina je kontroverzná.

Čo by asi povedali naši predkovia, keby videli, do akého spolku sa Slovensko dostalo? Presadzovanie gender zvráteností a odsúvanie tradičnej rodiny na okraj spoločnosti, mama a otec už nie sú dôležití. Toto je Európska únia.

V roku 2015 Európsky parlament prijal strategický plán genderovej rovnosti na roky 2015 – 2020, v ktorom je jasná snaha o nové vymedzenie pojmu manželstva.

Práve preto vznikla Iniciatíva európskych občanov (IEO) Mama, otec a deti (Mum, dad and kids), ktorú Európska komisia oficiálne zaregistrovala 11. decembra 2015 a žiada EÚ, aby prijala jedinečnú definíciu manželstva a rodiny, ktorá sa uplatní vo všetkých právnych predpisoch EÚ. Pojmy ako manželstvo, rodina či rodinný vzťah by sa mali zakladať na tom, čo je spoločné, teda na prieniku týchto pojmov vo všetkých krajinách v rámci EÚ. Základom by malo byť manželstvo medzi mužom a ženou, rodina na základe manželstva alebo rodičovstva a rodičovský vzťah medzi rodičmi a deťmi. Informoval o tom portál protiprud.sk

Na túto iniciatívu okamžite zareagovala Európska komisia s odmietavým postojom:

"Iniciatíva neprispieva k ďalšiemu rozvoju EÚ a európskeho práva, ale dotýka sa kontroverznej a emocionálne nabitej problematiky, ktorá má význam len pre menšinu, a nie pre drvivú väčšinu občanov EÚ.”

Podľa Európskej komisie je teda tradičná rodina v zložení otec, mama a deti, kontroverzná a dotýka sa len malej bezvýznamnej menšiny. Takéto extrémistické postoje hlavných predstaviteľov Európskej únie čím ďalej tým viac vytvárajú u ľudí pochybnosti, či ešte má zmysel v tomto spolku zotrvávať.

Podľa pravidiel musí Iniciatíva Mama, otec a deti získať milión podpisov po celej Európe, pričom v siedmich krajinách sa musí splniť určité minimum. Ak sa do 10. decembra zozbiera milión podpisov, Európska komisia sa bude musieť týmto návrhom zaoberať. Táto iniciatíva za tradičnú rodinu však odporuje eurobyrokratom napojených na gender ideólogov a teda je veľmi pravdepodobné, že to bude zmietnuté zo stola.

Samuel Gdovin

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře