Tolik z OSVČ nevyždímáš, Estébáku!

23. listopad 2016 | 08.07 |

Ani, kdyby ses na hlavu stavěl..

Hlavní poradce premiéra Sobotky Vladimír Špidla zveřejnil vládní analýzu, v které přiznal, že je vyvádění zisků firem z České republiky do zahraničí nejméně dvakrát vyšší než by odpovídalo ekonomickým podmínkám v České republice a Evropské unii. Z analýzy dále vyplývá, že vyvádění výnosů z ČR od roku 2005 převyšuje příliv nových zahraničních investic a reinvestic. To je pro vývoj ekonomiky velmi rizikové, jelikož zisky se tak v Česku ani neinvestují ani se nepromítají do vyšších mezd českých zaměstnanců, a naší republiku tak může v budoucnosti ohrozit nedostatek prostředků pro zásadní modernizaci a rozvoj průmyslu a modernizaci celé ekonomiky.

Nejvýraznější je to v energetice, vodárenství a finančním sektoru, kde je neúměrně vyšší odliv výnosů do zahraničí než investic. "U firem, které mají síťový charakter, zejména energetika a vodárenství se ukazuje, že český regulační systém nefunguje docela dobře a je třeba se nad tím zamyslet. Problém není, že je odliv, ale že je čtyřikrát větší než je obvyklé," řekl šéf poradců předsedy vlády Vladimír Špidla. Upozornil také, že odliv kapitálu z ČR je větší než součet přílivu investic a peněz z kohezních fondů EU. Ročně z České republiky takto odteče do zahraničí desítky miliard korun. Přičemž zahraniční firmy dosahují někdy až více než dvacetiprocentní ziskovosti proti evropskému pětiprocentnímu průměru.

Co k tomu říct? Vždyť to bylo právě v období premiéra Vladimíra Špidly z ČSSD, kdy jeho vládou pověřená instituce hlasovala pro privatizace zisků dalších okresních vodáren i přes to, že již od roku 2000 byly známé špatné ekonomické dopady privatizace např. Severomoravských vodovodů a kanalizací nebo vodárny Olomouc. V té době byl dnešní premiér Bohuslav Sobotka ministrem financí a místopředsedou vlády. A byl to právě premiér Špidla a jeho vláda, když probíhala divoká privatizace vody, kdy okresním vodárnám a městům zůstala infrastruktura, tudíž povinnost jí financovat, ale finance z prodeje vody včetně práva inkasovat zisk z vodného a stočného přešly na zahraniční firmy, které nemusí tyto peníze investovat zpět do obnovy potrubí v České republice. Podle mého názoru je to největší privatizační tunel a zločin.

A právě v době, kdy se dělaly tyto "prasárny" byl pan Špidla premiérem a pak také evropským komisařem. Takže proto, aby nedocházelo k obrovskému vyvádění peněz z České republiky, mohl již několikrát z pozice svých funkcí dávno něco udělat. Neudělal nic, stejně jako Sobotkova a Babišova vláda, a teď se diví.

Voda je národní majetek a nesmí podléhat monopolu cizích firem, které z obchodu s vodou ždímají nekřesťanské zisky bez toho, že by investovaly do rozvoje infrastruktury obcí. Jsme proto pro vykoupení vodohospodářských firem zpět do rukou krajů, měst a obcí. Tím přestane být hlavním cílem vytváření obrovských zisků a jejich vyvádění do zahraničí a dojde k výraznému snížení vodného a stočného.

Dalším opatřením, je vytvořit nový udržitelný model ekonomiky, který by nebyl závislý jen na přílivu zahraničních investic. Proto je potřeba posílení schopností finančního systému poskytovat peníze českým malým a středním firmám. V ČR působí zhruba milión podniků, z nichž 99,8 procenta tvoří malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, které zaměstnávají více než dvě třetiny pracovní síly ČR. A podíl malých podniků na přidané hodnotě je statisticky srovnatelný s podílem podniků středních a velkých. Dostupnost financování však srovnatelná rozhodně není. 

Tomio Okamura-SPD

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře