EET bere lidem práci!

8. březen 2017 | 14.54 |

Podnikání, které plánovitě pracuje s krácením tržeb a jich vyplácení bez dokladů zaměstnancům, je samozřejmě nemorální, pokud bychom již pominuli samotnou trestnost krácení daní. Přineslo však společnosti i některé benefity, jako například rychlé zvýšení kvality gastronomických služeb po roce 1990 a s tím související vysokou zaměstnanost v tomto sektoru. V sektorech zatížených regulací a vyšším faktickým zdaněním k takovému zlepšení nedošlo, nebo jen znatelně pomaleji.

Uvedené benefity však nemohou popsaný nemorální způsob podnikání omluvit. Problém je totiž jinde. Extrémně nemorálně se chová i samotný výběrčí daní, tedy stát. Stanovené daňové odvody postihující lidskou práci odebírají zaměstnancům tak vysoké procento jejich prací získaných příjmů, že to není v souhrnu morálně ospravedlnitelné zájmem státu ani společnosti.

Konkrétně pokud zaměstnanec, například opravář automobilů, zajistí svému zaměstnavateli příjmy 1000 Kč a zaměstnavatel se mu rozhodne celé tyto příjmy vyplatit jako mzdu, tak zaměstnanec obdrží asi 471 Kč, stát 529 Kč a zaměstnavatel nebude mít nic. Samozřejmě jako příjem státu je nutno kalkulovat i sociální a zdravotní daně, které se chybně nazývají pojištění. Pro upřesnění se za běžné situace jedná o odvod 173 Kč DPH, 210 Kč pojištění placené zaměstnavatelem, 77 Kč pojištění placené zaměstnancem a 69 Kč daně zaměstnance.

A pokud uvedený opravář automobilů vezme svých vydělaných 471 Kč a bude chodit za jiným poskytovatelem služeb řádně platícím daně, třeba na pivo po práci, kde kromě částky za nákupní cenu piva a jiné náklady provozovatele zaplatí uvedených 471 Kč na mzdu číšníka, tak tomu číšníkovi z původní tisícikoruny bude vyplaceno čistého již jen 222 Kč. A když to takto udělají za měsíc ještě jednou dokola, tak jim zbude necelých 50 Kč a zbývajících 950 Kč se přesune na účty správců veřejných financí.

A státní úředníci, kteří jsou z části daní placených v tomto koloběhu vyňati a ze samotných daní naopak placeni, jsou při tom schopni zcela vážně se divit, proč většina obyvatelstva nemá žádné úspory. 

Zdroj

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře