O nenažranosti daňového systému

29. duben 2017 | 09.42 |
› 

Méně než jedna třetina obyvatel země doslova "živí ostatní", kteří sice také platí ze zákona stejné daně, avšak jejich efekt je pouhým přeléváním peněz z jedné části spojité daňové nádoby státu do druhé. Například 935 tisíc zaměstnanců ve veřejném sektoru dostává svou výplatu z peněz vybraných na daních nebo prostřednictvím jinak státem vynucovaných odvodů a poplatků (jako je mj. i sociální "pojištění"). Daně odvedené z takové výplaty jsou pak jen jakousi vratkou peněz do téhož měšce, ze kterého byly vydány.

Nᚠdaňový systém je zcela obludný, nebo se strukturou a celkovým zatížením v principu příliš neliší od systémů ve většině evropských zemí, potýkajících se stejným problémem. Máme zde nejen daně z příjmu, ale i daně majetkové, spotřební, daň z přidané hodnoty, sociální a zdravotní daně ("pojištění"), poplatky atd. Je smutným pravidlem, že se často daní již mnohokráte zdaněné, někdy dokonce i nepokrytě (např. DPH ze spotřební daně u paliv či cigaret). Většinou je však tato daňová nenasytnost státu v běžném životě občanům skryta, nebo je zahrnuta do koncových cen.

Zdroj

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře