EEF elektronická evidence fekálií

15. květen 2017 | 23.50 |
› 

Smějete se? No je čas, aby vám úsměv ztvrdnul na rtu. Podle posledního nařízení jsou zemědělci evidovat tvorbu a způsob likvidace hnoje z hospodářského zvířectva. Na tento odpad budiž napříště nahlíženo nikoliv jako na vhodnou a vítanou formu hnojení, ale jako na způsob a zacházení se zvláště nebezpečným biologickým odpadem. A to sebou nese jisté povinnosti evidence a legalizace. Napříště bude muset každé hovno vyprodukované hovězím dobytkem a vepři důsledně zdokumentováno, zaevidováno a musí k němu být i náležitá dokumentace k jeho likvidaci.

Očekávám důsledný elekronický systém přes internet s evidenční účtenkou pro každý jednotlivý kus. Pořádek musí být. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0811

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře