Jedna facka v pravý čas je víc než tisíce slov

27. březen 2008 | 14.17 |

Člověk je tvor společenský, žijící v tlupách různé velikosti. Tyto tlupy jsou nezbytnou podmínkou jeho lidství - je-li dítě zbaveno kontaktu s tlupou, nevyroste z něho plnohodnotný dospělý člověk, schopný v takové tlupě žít, kdyby byl v dospělosti do ní navrácen (= Mauglí je pohádka, indické holčičky Amala a Kamala žijící několik let se zvířaty smutná realita). Existence tlupy je podmíněna nutností dodržovat určitá pravidla - bez toho by se tlupa rozpadla s katastrofickými následky pro všechny její členy, včetně těch, kteří se původně domnívali, že nedodržování pravidel jim přinese prospěch a zvýhodnění vůči členům, kteří je dodržují.

Základní složkou výchovy mláďat všech druhů, žijících v neanonymních skupinách, je naučit je co nejdříve a co nejlépe znát a dodržovat pravidla skupiny; zejména tehdy, je-li skupina uspořádána hierarchicky - zde je součástí výchovy i naučení pravidel, podle nichž je možno o postavení na žebříčku soupeřit.

Tato pravidla jsou u nás lidí zdaleka nejkomplikovanější ze všech živočichů - jen proto jsme tam, kde jsme - hůře vybavený mozek by je nevstřebal. Extrémně vyvinutý společenský život, a nikoli práce, polidštil opici - práce, kultura, náboženství, politika, sport - to vše jsou pouze projevy našeho společenského života; jsou definovány zákony, zvyky, obyčeji atd.

Žít podle pravidel je tedy součástí našeho fenotypu zcela stejně jako mít vlasy nebo sát mateřské mléko. Máme to v genech. A v genech máme i potřebu v dětství tato pravidla hledat. Povinností tlupy je pak umožnit dětem jejich nalezení! - ostatně, i to je jedno z našich pravidel... Dítě tedy zkoumá různé modely chování a hledá hranice, kam až může zajít. Tyto hranice jsou mnohdy tak komplikované, nebo v nejútlejším dětství tak důležité, že je není možno dětem v dané vývojové fázi rozumově vysvětlit - zde pomůže pouze "výchovný štulec" - nezaměňujte prosím s týráním, vždyť i ono je vlastně nedodržováním pravidel!

Dítě tedy hledá hranice - a co když je nenachází?


Poučen médii,
- že italští školáci kradou u nás jak straky - jen tak z plezíru... (Asi jsou moderně vychováváni, takže z nich vyrostly sebevědomé, nefrustrované osobnosti - a taky grázlové nedotčení vzděláním.)
- že v Brně gangy mladistvých terorizují kolem Hlavního nádraží i jinde ...
- že žáček v deváté třídě dí učitelce, která mu domlouvá, že nelze v hodině popíjet kokakolu a hlasitě říhat, doslova "já tě mrdám, píčo" a na dotvrzení slov vydatně krkne... (Zkušenost mé spolužačky, co učí na běžné ZŠ.)

...mám dojem, že na takové ksindly platí pěstí do ksichtu a gumoléčba (gumovým pendrekem, lze nahradit násadou od krumpáče) - a až jim otoky splasknou, zlomené nosy se zahojí, začnou vidět aspoň na jedno oko a místo vyražených zubů budou vloženy protézy, možná pak se i v dutých lbích těchto primitivních grázlů vytvoří alespoň rámcová představa, že některé věci se opravdu nedělají.
Ale tohle je nehumánní - práva grázlů nelze krátit...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře