Budeme-li pasívní

2. duben 2008 | 15.05 |

Jak si možná většina lidí neuvědomuje, muslimové se ani příliš netají tím, že jejich cílem je šíření Islámu. Zavazuje je k tomu Korán a jistě se taková představa líbí i těm, kteří ovládají masy vyznavačů Islámu. To, že se dnes drtivá většina muslimů, žijících v Evropě, neprojevuje nijak nepřátelsky, nemusí být proto, že by uznali hodnoty naší společnosti – možná jen důsledně poslouchají rady svého Proroka, který jim výslovně radí, aby se v situaci, kdy jsou slabí, chovali mírumilovně a snášenlivě. Mezi muslimy je jistě většina normálních a slušných lidí, ale má to jeden háček – na rozdíl od normálních náboženství, kde je na jednotlivci, jak vážně své náboženství bere, Islám žádnou náboženskou vlažnost neuznává a také neuznává žádný individuální výklad tohoto "náboženství". Pokud je někdo muslimem, znamená to také prakticky slepou poslušnost tomu, co hlásá Korán (či spíše jeho "autorizovaní" vykladači).

Těžko můžeme odhadnout, jak by se zachovaly miliony muslimů, žijících v Evropě, kdyby jim jejich imámové v mešitách řekli, že nastal čas skoncovat s mírností a snášenlivostí a že je potřeba naplnit další přikázání Koránu, kde se zcela konkrétně píše, jak je třeba naložit se všemi, kteří se neklaní Alláhovi a Mohamedovi. I kdyby tyto příkazy poslechl jen zlomek z jejich počtu, může to představovat tisíce fanatiků, ochotných "zabíjet nevěřící, kdekoliv je objeví". Evropská populace, která prožila život v bezpečí fungování právní a civilizované společnosti, je mimořádně citlivá na jakoukoliv hrozbu násilím. Jak se třeba ukázalo před pár lety ve Španělsku, stačilo několik málo výbuchů trhaviny ve vlacích obrátit veřejné mínění a ovlivnit výsledek voleb ve prospěch těch, kteří před hrozbou násilí zbaběle couvli.

Lze si snadno přestavit, že při poněkud masivnější teroristické kampani (která je nepochybně v možnostech současných fanatických islamistů a které by bezpečnostní složky evropských států nemohly účinně zabránit), doplněné poněkud konkrétnějšími požadavky, by se mohly poměry v Evropě rychle a dramaticky změnit. Není vyloučeno, že by velmi mnoho ateistických Evropanů najednou pochopilo, že není boha kromě Alláha a že Mohamed byl jeho prorokem. Také by možná mnoho evropských mužů zjistilo, že islámská nadřazenost mužů nad ženami má řadu výhod (zjednodušení rozvodových formalit, možnost si kdykoliv odreagovat stres legálním ztřískáním manželky, polygamie a třeba i takové atraktivní lidové zábavy, jako kamenování cizoložnic ...). Dokonce by se našlo i dost žen (kterým matka příroda tolik nenadělila), jež by uvítaly povinné halení od hlavy až k patě, což by je zbavilo denní starosti co na sebe a stresujících pohledů na ty, kterým to více sluší.

A takovým způsobem by mohlo dojít k tomu, že by většina Evropanů demokraticky odhlasovala nahrazení našeho změkčilého a nepřehledného právního řádu řízným a každému pochopitelným islámským právem šaríja.
(Dr. No)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře