Lisabonská smlouva

3. květen 2008 | 13.47 |

Co přináší Lisabonská smlouva členským státům?

 • Zavádí funkci evropského prezidenta
 • Zavádí se funkce Ministra zahraničí EU a zplnomocňuje ho jednat jménem unie
 • Zavádí se většinová volba (dosud jednomyslná), která bude určovat zahraniční politiku závaznou pro všechny členské státy a ukládá jim povinnost ji aktivně podporovat
 • Zavádí se diplomatická služba EU
 • Lisabonská smlouva zmocňuje EU měnit své smlouvy bez potřeby schvalování a ratifikace v členských státech
 • Ruší se systém jednoho komisaře za každý členský stát
 • Národní parlamenty členských států budou mít nulovou roli, jen budou schvalovat usnesení Bruselu
 • Nová definice "sdílených kompetencí zmocňuje EU přebírat bez předběžného souhlasu členských států téměř všechny kompetence
 • EU získá právní suverenitu - vznik státu Evropská unie
 • EU může svým rozhodnutím přenést kompetence zpět na členské státy
 • Evropský soud získává nové pravomoce na úkor soudů členských států
 • Zřizuje se funkce Evropského veřejného žalobce
 • Přenáší se kompetence v sociální politice na EU
 • Přenáší se kompetence v "koordinaci ekonomiky" na EU
 • Přenáší se kompetence v oblasti politiky zaměstnanosti na EU
 • Přenáší se kompetence v oblasti obchodu a investiční politiky na EU
 • Odebírá členským státům právo veta v kontrole Evropské centrální banky
 • Formalizuje eurozónu a rozšiřuje její rozhodovací kompetence
 • Přenáší na EU pravomoce v oblasti veřejného zdravotnictví
 • EU získává nové pravomoce v oblasti občanského a trestního práva
 • EU získává pravomoc definovat trestné činy a stanovovat minimální trestné sazby
 • Rozšiřuje pravomoce Europolu - zakládá Evropskou policii
 • Poskytuje Eurojustu právo iniciovat vyšetřování evropských občanů
 • Rozšiřuje kompetence Evropského soudního dvora v oblastech azylové a imigrační politiky, kterými se musí členské státy řídit
 • Odebírá členským státům právo veta v oblasti legální migrace
 • Odebírá členským státům právo veta v oblasti dopravní politiky
 • Odebírá členským státům právo veta v oblasti energetiky
 • Odebírá členským státům právo veta v otázkách rozpočtu

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře