Omarova smlouva

2. listopad 2010 | 08.34 |

Obhájci islámu často malují soužití islámu s dalšími náboženstvími, především s křesťanstvím a judaismem, v růžových barvách, nebo o něm mluví pouze všeobecně a povrchně. Pokud je poukázáno na pronásledování křesťanů a dalších nevěřících v současných muslimských zemích, argumentem často bývá, že "moderní” muslimské země se neřídí islámem takovým, jakým byl v době, kdy byl skutečně dodržován, tedy v době Mohameda a "čtyř oprávněně vedených kalífů”, Mohamedových následovníků. Podívejme se nyní, jakou smlouvu s nevěřícími ozavřel jeden z nich, kalífa Omar.

1) My (dhimmi - nevěřící podřízení, žijící pod "ochranou” islámského státu) nebudeme stavět, v našich městech nebo v jejich sousedstvích:
- nové kláštery
- kostely
- konventy
- mnišské cely
2) ani nebudeme opravovat, ve dne ani v noci, ty z těch, které se budou rozpadat
3) nebo jsou umístěny ve čtvrtích muslimů
4) Nebudeme poskytovat přístřeší špehům v kostelech nebo našich obydlích
5) ani je skrývat před muslimy. Nebudeme učit Korán naše děti
6) Nebudeme praktikovat naše náboženství veřejně
7) ani k němu níkoho konvertovat
8) Nebudeme nikomu našeho druhu bránit ke vstupu do islámu, pokud si to bude přát
9) Budeme prokazovat respekt muslimům, a
10) povstaneme z našich míst, pokud si budou přát sednout
11) Nebudeme se snažit připomínat muslimy napodobováním žádného z jejich oděvů, pokrývek hlavy, turbanu, obuvi, nebo účesu
12) Nebudeme mluvit jako oni
13) ani přijímat jejich vznešená jména
14) Nebudeme používat sedla
15) ani se nebudeme opásávat mečem ani nosit žádnou jinou zbraň
16) Nebudeme vyřezávat arabské nápisy na naše sedadla
17) Nebudeme prodávat kvašené nápoje
18) Nebudeme ukazovat naše kříže ani naše knihy na cestách ani trzích muslimů
19) Budeme používat zvony v našich kostelích jen velmi tiše
20) Nebudeme mluvit hlasitě při bohoslužbách nebo v přítomnosti muslima
21) ani nebudeme mluvit hlasitě při vyprovázení mrtvého
22) Nebudeme používat světla na žádné cestě muslimů nebo na jejich trzích
23) Nebudeme pohřbívat naše mrtvé blízko muslimů
24) Nebudeme si brát otroka, který byl přidělen muslimům
25) Nebudeme stavět domy vyšší než domy muslimů

Takřka dokonalá idyla. Občas to bývalo i horší. A samozřejmě smlouva o "ochraně” platila pouze do doby, kdy ji nevěřící porušili, ať už skutečně, nebo jen domněle.

Islám o sobě tvrdí, že je náboženstvím míru. V určitém smyslu to tak doopravdy je. Až se všichni podřídí vůli Aláha, ať už jako muslimové, nebo jako "chránění” nevěřící, zavládne mír. Pokud tomu tak chcete říkat.
(ZDROJ) 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře