Soudruh Barroso je shovívavý

24. květen 2008 | 20.25 |

"Skutečnost, že si Česká republika, nebo jakýkoliv jiný člen Unie vezme čas na prozkoumání Lisabonské smlouvy je zcela legitimní. To právě dává členským státům příležitost k zjištění, zda jejich národní ústavy nepotřebují v souvislosti s adaptací Lisabonské smlouvy novelizaci."

který vůbec nepřemýšlí nad tím, že by se mohla upravit Lisabonská smlouva, nebo v případě konfliktu by nedošlo k ratifikaci Parlamentem. Naopak. Pan Barroso nám v případě nekompatibility Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR shovívavě dává čas... na novelizaci národní ústavy.
(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře