Ani smrt vás nerozdělí

2. srpen 2008 | 23.15 |
› 

Pan Jiří měl uzavřenou smlouvu s O2 na dobu 24 měsíců. Po jeho smrti, která pozůstalé hluboce zasáhla, se s úmrtním listem obrátili na operátora, aby ukončil smlouvu, neboť osoba, která jí uzavřela, je po smrti. Sdělení operátora, že smrt klienta není důvod k ukončení smlouvy považovali za pokus o vtip. Poté, co jim bylo sděleno, že smlouva přechází na potenciální dědice bylo jasné, že společnost O2 Telefonica rozhodně nevtipkovala.

Po nesčetných pokusech o dohodu přes maily, telefonáty se stovkami tzv.operátorů a písemnou korespondencí to příbuzní vzdali s tím, že proti takovému gigantu se nedá bojovat.

Pakliže by se takto zachovaly všechny společnosti, se kterými mám smlouvu o poskytování služeb, jak by to vypadalo? Řekněme, že po mé smrti mi bude nadále běžet platba za popelnice, elektřinu, plyn, televizi, rozhlas, předplatné denního tisku atd. Proč se zkrátka Telefonica brání neúčtovat peníze mrtvým, potažmo pozůstalým? Pokud je to tím, že jí rapidně ubývá klientů, pak snad jednoho krásného dne tato kvazispolečnost z našeho trhu zmizí. Kamkoliv, třeba zpátky do Španělska.

Nerozumím tomu, že je toto vůbec možné beztrestně páchat ve 21. století, v demokratickém a právním státě! Dal jsem si závazek, že věnuji svůj volný čas, abych společnosti O2 vysvětlil, že takové sprosté praktiky jí budou stát díky negativní reklamě víc, než vybere od mrtvých. V případě, kdy rodina zdrcená náhlým úmrtím milovaného, dostane takovou ránu od operátora, mám proto jen takováto slova: Neúcta k lidským tragédiím, chamtivost, neuvěřitelná touha bohatnout za každou cenu, hyenismus apod.

Od této chvíle budu tuto událost vyprávět známým i neznámým, psát a posílat třeba do pekel, a za každého zákazníka, kterého O2 odvedu z jeho chamtivých chapadel, budu nesmírně vděčný.
Ať si každý udělá obrázek o etice podnikání bývalého Eurotelu sám. Ale sepsat smlouvu s ďáblem je snad atraktivnější a výhodnější. :)
Pokud zemře klient, který žije sám bez příbuzných, kdo za něho platí paušál po zbytek smlouvy? Přijde na popud O2 exekutor a zabaví třeba rakev, aby byla v dražbě uspokojena hamižnost společnosti? Zdá se vám to směšné? To není vtip, to je O2.

http://pavelkopecky.blog.idnes.cz/c/44743/Ani-smrt-klienta-neni-pro-O2-duvod-k-ukonceni-poskytovanych-sluzeb.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Ani smrt vás nerozdělí samotar®vzpomina.cz 03. 08. 2008 - 08:04
RE: Ani smrt vás nerozdělí hablina 03. 08. 2008 - 08:21