Deregulace nájmů - řešení

5. srpen 2008 | 12.30 |
› 

Nechť ty malé a levné byty staví ČSSD a pan poslanec Křeček osobně, neboť se byl druhdy vyjádřil, že současné nájemné /regulované/ umožňuje stavět a pronajímat byty a současně generovat přiměřený zisk. Protože to nikdo jiný, krom expertů ČSSD a jmenovitě pana Křečka nedokáže, považuji jeho nečinnost za sabotáž, ne-li za vlastizradu.
Je sice možné, že současné ceny nemovitostí jsou nafouknuté, pak jsou však nafouknuté již ceny stavebních materiálů a prací, neboť domek si nepostavíte o mnoho levněji ani svépomocí. Kdokoli, kdo vlastní byt nebo domek si veškeré náklady hradí sám. Nemyslím si, že všichni, co bydlení vlastní, vydělávali v minulosti více než ti, co zůstali v nájmu. Spíš měli jiné priority - jedni šetřili na bydlení, druzí si užívali dovolených v cizině a měnili modely automobilů. když se jejich volba ukázala být na stará kolena nevýhodná, pokoušejí se s pomocí vykuků křečkova typu nechat si bydlení zaplatit těmi, co se chovali zodpovědně nebo měli se svou volbou prostě větší štěstí.
Stát by se měl postarat, jistě, ale jen o ty, kteří dodržují určitá pravidla, i kdyby to měla být jen pravidla zdravého rozumu. Proč by měl být kdokoli povinován jinému, aniž by se ti dva byli předem dohodli? Takové dohody ať si uzavřou členové KSČM a ČSSD, potom budou mít k sobě povinnosti podobné těm, které k sobě mají vlastníci pojistky u stejné pojišťovny. Ostatním lidem nechť dají se svými "modely" a "právy" svatý pokoj. "Právo" na přiměřené bydlení, které musí oprávněnému zajistit někdo jiný, neexistuje. Takové "právo" by bylo privilegiem jednoho vykořisťovat druhého.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře