Zelení Khmerové - škůdci státu

18. září 2008 | 09.26 |

Veškerá dnešní činnost zelených, jejich veskrze nelogické požadavky spojené s tvrdým vydíráním současné vlády, to vše je ve svém důsledku zaplaceno z peněženek občanů i nekončícím zdražováním průmyslových výrobků. Uvědomí si konečně realitu současného stav voličská veřejnost?
O celospolečenské škodlivosti šesti poslanců Strany zelených je škoda nadále diskutovat. Jejich nesmyslný přístup k energetice by mohla obejít novela zákona o hospodaření energií. Bude po očekávaném nesouhlasu vlády projednávána na příštím zasedání parlamentu. Pokud dostane několik hlasů od mediálně známých koaličních poslanců, podaří se obejít část programového prohlášení vlády prosazenou zelenými. Prakticky by bylo možno zahájit přípravu výstavby nových jaderných reaktorů. Pokud se tak nestane, zaspíme nejméně do roku 2010, ale ani potom není jasné, zda i nová vláda se nebude opět zelených obávat.

Nepochopím, jak je možné, že rozhádaný sjezd zelených, se zmanipulovanými hlasy nově založených organizaci, byl po několik dní hlavním tématem medií. Množství zpráv vynášejících zelené k závratným výšinám může být předmětem řady spekulací. Nejzávažnější jsou o míře objektivity nebo i o tom, kdo to vše zaplatil.

Nedávno se objevila v německém tisku zpráva, že výstavba nových větrníků je podporována nejen státními subvencemi, ale především plynárenskými koncerny. Využívají při tom symbiózy se zelenými a jejich úsilí o likvidaci všech uhelných tepelných elektráren. Neefektivní větrnou energii chtějí plynaři chytře zálohovat zásadně plynem, zvýšit jeho ceny a tím i svoje zisky. Nezajímá je závislost státu na strategických dovozech, nezajímá je, že při těžbě a spalování zemního plynu unikají do ovzduší oxidy dusíku a metan. Obě škodliviny jsou více jak dvacetkrát horší nežli neustále proklamovaný sodovkový plyn. Obdobná situace se rýsuje i u nás. Nejsou kampaně Zelených sponzorovány plynárenskými koncerny?

Vlivem zelených nadále přetrvává neutěšená, komplikovaná a chaotická ekologická legislativa.Nic se nezměnilo na množství zbytečně vyžadovaných posudků, dokladů, byrokracii, nekonečném odvolávání různých iniciativ k soudům, což dlouhodobě protahuje a prodražuje všechna územní řízení a stavební povolení. Raritou je skutečnost, že ve většině případů se tím fakticky nezlepší propagovaná ochrana prostředí. Komplikuje se zcela zbytečně život jakékoliv podnikatelské činnosti, přičemž ochrana přírody je mnohdy velmi diskutabilní. Umožňuje pouze ministerstvu životního prostředí diktování svých požadavků a dostatečnou nadvládu nade všemi. Spřáteleným organizacím pak vymáhání výpalného.

Hlavním volebním heslem Zelených byly ekologické daně. Mnoho, především mladších voličů podlehlo výmluvné demagogii uvádějící výraznou ochranu složek našeho prostředí. Článků, které vysvětlovaly dopady a chiméru počínání, se v mediích ze známých důvodů vyskytlo velmi málo. S poukazem na tlak zelených bylo prakticky okamžitě přijato faktické navýšení spotřebních daní na všechny klasické energie, jak to požaduje Evropská unie. Většina členských států EU si ale počínala jako v mnoha jiných případech - mnohem uvážlivěji. Zavedení vyšších spotřebních daní přislíbila až od roku 2011. V přibližující se celosvětové energetické krizi a s trendem značně stoupajících cen se v Bruselu začíná vážně hovořit o změně uvedené směrnice. Jaký je dnes objektivní stav? Několik ohlášených etap zavádění daní se u nás zcela výrazně míjí s předpokládaným účinkem ochrany prostředí. Například zdražení cen uhlí výrazně zhoršuje kvalitu ovzduší ve městech. Přispívají k tomu i v minulosti neuvážená rozhodnutí o uzavření posledních dolů s nízkým obsahem síry.

Jiří Hanzlíček (Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře