Podobnost čistě náhodná?

3. říjen 2009 | 08.57 |

Mám dojem, že text Lisabonské smlouvy místy připomíná bezpodmínečnou kapitulaci.

"...Členské státy učiní veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plněnízávazků, které vyplývají z Ústavy nebo jsou důsledkem činnosti orgánů Unie. Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozitdosaženícílů Unie."

To už je jazyk, který se jindy v diplomacii používá jen vůči dobytým územím. Že se takto nemluví se suverénním státem, není třeba dokládat. Ačkoliv tohle by si autor textu bezpodmínečné kapitulace nejspíš netroufl do dotyčného dokumentu zařadit, aby porobenou zemi zbytečně neurážel.

...To je jak opsané z protektorátních dokumentů:

Článek 3

(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám. (2) Vykonává svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu, ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami říše. (3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními úředníky. Článek 11 (1) Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyžaduje společný zájem. (2) Pokud je dána společná potřeba, může říše převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady. (3) Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku. Článek 12 Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany německou říší.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře