Jak vypadá lisabonská smlouva?

9. leden 2009 | 16.31 |

3. Odchylně od odstavce 2 mohou před přistoupením orgány Unie přijmout opatření uvedená v čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci, odst. 6 druhém pododstavci, odst. 7 druhém a třetím pododstavci, odst. 8 druhém a třetím pododstavci, odst. 9 třetím pododstavci, článcích 21 a 23, čl. 28 odst. 1, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 1, odst. 4 a odst. 5, článcích 38, 39, 41, 42 a 55 až 57 aktu o přistoupení, v přílohách III až XIV uvedeného aktu a v protokolu 2, v článku 6 protokolu 3, v čl. 2 odst. 2 protokolu 4, v protokolu 8 a v článcích 1, 2 a 4 protokolu 10 k tomuto aktu připojených. Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu této smlouvy v platnost.

Toto je malý výňatek, který potvrzuje, že se to eurobyrokratům povedlo dokonale. Vzhledem k tomu, jak LS vypadá, pochybuji, že by jí rozuměl kdokoliv z politiků kterékoliv země. Musíte být a) právník a za b) se studiu a srovnávání věnovat pár měsíců.

To si nevymýšlím . To je COPY-PASTE.
 

Takže zkuste jen tak pochopit o co jde...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře