Lisabonská smlouva - energetika

25. březen 2009 | 08.53 |

Lisabonská smlouva umožňuje zvnějšku zničit naši energetickou soběstačnost, například uzavřít jaderné elektrárny. Do sdílených pravomocí, kde není právo veta, patří i energetika. Vedla jsem o tom dlouhé diskuse s některými poslanci, kteří namítali, že v této smlouvě je ošetřeno, že energetický mix si určují země samy. To je pravda, ale nikde není psáno, do jakých konkrétním věcí se půjde. A my víme, že pod tlakem Evropské unie byla v Bulharsku uzavřena elektrárna Kozloduj. Pod tlakem Evropské unie byly zavřeny i Mochovce na Slovensku. Pamatujeme si situace z letošního ledna, kdy slovenský premiér Fico stál před Sofiinou volbou, zda elektrárnu spustit, protože neměl plyn z Ukrajiny, a současně na něj z Bruselu křičeli, že pokud se toho opováží, dostane tučnou pokutu. Já si dokážu jednoduše představit, že se kvalifikovanou většinou dojde k rozhodnutí, abychom si zavřeli Temelín, protože budou tvrdit, že je nebezpečný, a abychom si v rámci energetického mixu třeba rozšířili Dukovany. A opět, nenašla jsem politika ani právníka, který by toto mé tvrzení vyvrátil. Ale v Lisabonské smlouvě jsou další zajímavé věci. Kupříkladu zasahovat kvalifikovanou většinou do střední parity eura v rámci soustavy směnných kurzů umožňuje nově článek 219 Smlouvy o fungování EU ve znění Lisabonské smlouvy. A pokud jde o ad hoc zrušení veta Evropskou radou pro Radu ministrů v konkrétních případech, je to nově upraveno ve Smlouvě o EU ve znění Lisabonské smlouvy v hlavě VI, článek 48, odstavec 7. Pamatujeme si na případ, kdy náš ministr financí Tlustý vetoval návrh na zvyšování daní z piva na Radě EU, na zasedání ministrů financí členských států (Ecofin). Teď už by to nemuselo být možné. Před konkrétním zasedáním Rady EU se Evropská rada, tedy hlavy vlád členských států, může usnést, že se o konkrétní věci nebude hlasovat jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou.
(J. Bobošíková)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře