Lisabonská smlouva a WWII

27. březen 2009 | 08.56 |

Lisabonská smlouva umožňuje návrat České republiky do protektorátních hranic a ohrožuje majetkové jistoty občanů České republiky ze strany potomků nacistických kolaborantů. Z dosud nevysvětlených důvodů ani Evropský parlament, ani pan vicepremiér Vondra, který neustále prosazuje a chodí obhajovat Lisabonskou smlouvu na různé sněmovní a senátní výbory, ani nikdo další nedal zatím odpověď, proč se automaticky Listina základních práv Evropské unie považuje za součást Lisabonské smlouvy, ačkoli ji nepodepsaly hlavy států. Tuto listinu podepsal pouze předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, a když jsem proti tomu protestovala, tak si mě pozval na kobereček a chtěl mi dát tři tisíce eur pokutu. Dále ji podepsal předseda Evropské komise a předseda Evropské rady. Parlamenty členských států o souhlasu s její ratifikací rovněž nehlasovaly. Tato listina by byla moc hezká v růžovém světě, ve kterém nejsou války a ve kterém nejsou třeba vlastnické vztahy přervány dějinnými událostmi, které jsou mnohdy tragické, ale které formují a mění majetkoprávní poměry a hranice států. Listina základních práv, kromě různých dalších nesmyslů, kupříkladu že je tam vyžadována rovnost mužů a žen na všech možných úrovních, a já nevím, co ještě, tak obsahuje jednu naprosto zásadní věc, na které bychom se jistě shodli, kdyby nebylo oněch historických událostí, jako byla třeba druhá světová válka. Totiž že vlastnictví je nezcizitelné. Listina základních práv Evropské unie, která se z různých mně nevysvětlitelných důvodů cítí být součástí toho nového smluvního uspořádání a cítí se být základním úhelným pramenem unijního práva, tak ta umožňuje, aby se znovu k Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku jako orgánu Evropské unie, nikoli tedy k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, začali obracet ti, kteří si myslí, že Česká republika nemá být ve svých hranicích, a ti, kteří si myslí, že Česká republika jim něco dluží. A tento soud bude muset všechny žaloby projednávat znovu a dopředu nemůžeme predikovat rozhodnutí nezávislého soudu.
(J. Bobošíková)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře