Dvě strany jedné mince.

5. duben 2009 | 14.20 |

Pravice i levice jsou nezbytně nutné pro fungování demokracie. Jsou to dvě strany téže mince a jejich posláním je vzájemně se kontrolovat. Naše ani žádná jiná pravice není tvůrcem této či jiné neototality, tato neototalita vzniká, abych použil oblíbený patermín v poslední době tak oblíbený, díky široce založenému konsensu napříč politickým spektrem. Jedná se o pokusy zrestaurovat feudalismus, a hnacím motorem tohoto pokusu jsou politici v Evropě především levicoví. To ale není podstatné, podstatné je, že jsou špatní. Ale který politik by nesnil o doživotním a pokud možno i dědičném mandátu, a o tom, že už se nikdy nebude muset bát toho, že ho bídní voliči zbaví funkce. A byli to právě bolševičtí aparátčíci, kteří to měli na doživotí. Kdo to zažil, jistě si vzpomene.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře