DOST

19. květen 2009 | 12.55 |

Občanská iniciativa D.O.S.T. (Důvěra-Objektivita-Svoboda-Tradice) na svém druhém sněmu, konaném v Praze 16. 5. 2009, přijala memorandum nazvané "Podporujeme svého prezidenta":
Se znepokojením sledujeme množící se útoky na prezidenta České republiky Václava Klause za jeho odmítavý postoj k Lisabonské smlouvě a jeho rozhodnutí posečkat s případnou ratifikací Lisabonské smlouvy do doby, než se o jejím souladu s Ústavou České republiky vyjádří Ústavní soud. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva mění právní i politický statut České republiky, je nepřípustné, aby byl prezident republiky vydírán svými oponenty pod pohrůžkou, že pokud Lisabonskou smlouvu urychleně neratifikuje, poškodí tím zájmy České republiky.
Náš názor je zcela opačný, prezident Václav Klaus jedná správně. Ceníme si na něm, že se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že mu jsou zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského státu. Tento proces považujeme za nedemokratický a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace.
Ujišťujeme prezidenta Václava Klause naší podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity.
Memorandum lze podpořit svým podpisem na petičním archu, jenž lze získat zde: http://www.akce-dost.cz/memorandum.htm
Vyplněné archy se odesílají na adresu Občanská iniciativa D.O.S.T., J. Čapka 740, Kladno 2, 272 01 a budou předány Kanceláři prezidenta republiky.

Podrobnější informace o iniciativě D.O.S.T. jsou k dispozici zde: http://www.akce-dost.cz/

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře