Právo na tohle, právo na tamto...

22. květen 2009 | 10.34 |

Kromě práva na život zřejmě existuje i nedeklarované právo na nekontrolvatelné rozmnožování. Je to přímo proti Darwinovi. Jestliže právo na život a rozmnožování má naprosto každý, zcela pomine evoluční tlak. Jestliže pomine evoluční tlak nastoupí degenerace. Nemusí se nám to líbit, ale člověk není nic jiného než jeden ze živočišných druhů a přírodní zákony prostě nepřekročí. Na tom žádní politici nic nezmění. Máme pouze tři možné cesty vývoje:

1.) Necháme to na přírodě a ty, kteří neuživí sebe a své děti necháme chcípat hlady - zcela asociální politika proti současné evropské sociální filosofii.

2.) Lidstvo budeme řídit sociálním inženýrstvý, blbé, dementní, kriminálníky a pod. budeme kastrovat, vysoce inteligentním mužům se budou přidělovat harémy aby své geny co nejvíce šířili - to by asi fungovalo ale je to fašismus a při dnešní evropské morálce je to zcela nepřijatelné anebo

3.) Přiznáme všem bez ohledu na schopnosti právo na život a množení a nevyhneme se degeneraci - v této souvislosti si povšimněme, kdo má v Evropě nejvyšší natalitu.

Sociálno a solidaritu tisíce let řešil institut rodiny. Moc lidí hlady nechcípalo, protože se takoví ani nenamnožili. Každá rodina se rozrůstala v souladu se svými schopnostmi postarat se o mladé, staré a handicapované. Bylo to naprosto přirozené a posilovalo rodinné vazby. Institualizace sociálního systému mění sociální strukturu společnosti. Rodina téměř ztratila svoji sociálně ekonomickou funkci. Motivace k zodpovědnosti se zcela vytratila. Místo toho vzniká anonymní bezvztahové stádo čekající u koryta na svůj příděl.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře