Přijďte k volbám!

4. červen 2009 | 08.08 |

Svrchovanost (též suverenita) je právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu.

Svrchovanost znamená, že politický subjekt (například stát, kraj, obec, někdy občan) rozhoduje s konečnou platností a závazně o svých záležitostech. V některých demokraciích svrchovanost vychází ze suverenity každého jednotlivého občana (princip subsidiarity), což je jedním ze základních politických práv, ve vyspělých demokraciích zaručených ústavou.

V reprezentativních demokraciích propůjčují občané toto své právo k vykonáváním svým reprezentantům na dobu jejich mandátu. V přímých demokraciích vykonávají toto své právo také iniciativami a referendy, jejichž rozhodnutí jsou pro jejich reprezentanty závazná. I tato politická práva jsou zaručena ústavou. Ve výkladu slova svrchovanost nenajdete o podobné instituci, jakou je nevolená Evropská komise s obrovskými pravomocemi, ani slovo!

Přijďte k volbám, prosím! Ve výše citované definici skutečné SVRCHOVANOSTI nenajdete o byrokratech v EU, jejichž administrativa stojí všechny občany členských států neuvěřitelných 40mil EUR každý den (to je 1.072.000.000,- Kč denně!), ani písmeno.

Volby do Evropského parlamentu sice neovlivní složení Poslanecké sněmovny PČR na podzim v předčasných volbách, ovšem po případném přijetí Lisabonské smlouvy bude náš parlament přijímat až 90% zákonných norem NUCENĚ. Na složení poslanecké sněmovny v naší vlastní zemi nebude možná nakonec až tolik záležet. Podobné chyby jsme v minulosti už udělali.

Pokud ted máte sebemenší pochybnosti o smysluplnosti Lisabonské smlouvy, přijďte, naléhavě prosím, k volbám do Evropského parlamentu a nenechte se strašit tím, že jsme jediní, kteří nesouhlasí. (Irsko: Ratifikace zamítnuta referendem 12.6.2008; Německo: Spolkový prezident nepodepsal ratifikační listinu, přes 50 poslanců spolkového sněmu podalo žalobu k ústavnímu soudu, 4 z 8mi soudců zpochybnili soulad LS s německou ústavou; Polsko: Prezident nepodepsal ratifikační listinu, vyjednána nadřazenost domácího práva nad Listinou základních práv EU.; Velká Británie: Vyjednána nadřazenost domácího práva nad Listinou základních práv EU, možnost ponechání národní měny, výjimky pro Bank of England. Královna neodeslala ratifikační listiny (a tedy VB dosud neratifikovala); Finsko: Neratifikováno, proti jsou Alandské ostrovy, autonomní součást Finska, kterým vadí, že zavedením Lisabonské smlouvy by byla anulována jejich autonomie – EU by vůči nim získala práva, která neměla ani vlastní Finská vláda!!!)

Pokud tedy máte sebemenší pochybnosti, nebo smlouvu a její důsledky neznáte (nebo ji znáte jen z reklamy v TV na každém rohu, která hlásá jen PRO a nepřipouští diskusi), dejte šanci těm, kteří se snaží zachovat právo svobodné volby pro občany České republiky v následujícím období. Zkuste volit pozitivně a ne "proti někomu". Dejte šanci těm stranám, které za tu skutečnou suverenitu bojují a chtějí hledat dál lepší variantu skutečné svobodné spolupráci mezi evropskými národy a ne diktát Bruselu co je a co není pro nás samotné v naší zemi dobře.

Děkuji Vám a nashledanou v lepších časech. V časech bez politikaření. V době, kdy jakýkoli volený mandát bude opět chápán zvoleným politikem jako služba České republice a kdy politické strany nezapomenou na své voliče ihned po sečtení hlasů...

Jezevec Mrzout

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře