Pravdoláska

14. srpen 2009 | 08.51 |

Pravdoláska škodí parlamentní demokracii a ráda by ji pod kouřovou clonou tzv. "občanské společnosti" nahradila vládou nevolených elit. Nepřítelem číslo jedna je pro ni (jakákoliv) velká zavedená silná a akceschopná politická strana, která by mohla s převahou vyhrát volby. Cílem je rozdrobit vše na atomy, aby nevoleným elitám nikdo mocensky nekonkuroval.

Pravdoláska na sebe bere pokaždé jinou podobu, pokaždé se jinak jmenuje, přelévá se ze strany do strany, vytváří nové strany (vesměs neúspěšné), navrtává se do zavedných stran a rozkládá je zevnitř. Její protagonisté cirkulují na politické scéně v různých partajích. Když jedna strana pro nezájem voličů odumře, recyklují se do jiné. Kolik už jich bylo? OH, Svobodní demokraté, ODA, Unie svobody, Cesta změny, Naděje, Zelení, ED, LIRA, a ani si na všechny nevzpomenu.

Jednou se tváří víc doleva, jednou víc doprava. Jednou se projevuje jako Impuls 99, jindy jako Děkujeme, odejděte, jindy zase jako televizní vzpoura. Po celou dobu ovládá téměř všechna média, která hlásají její propagandu. Kdejakému štěku všelijakých umělců, pokud je pravdoláskový, věnují média neúměrnou pozornost - viz různé výzvy a petice.

V roce 1997 infiltrovala pravdoláska do ODS, postarala se o sarajevský atentát a tím, že rozložila nejsilnější pravicovou stranu, na dlouhou dobu předala vládu levici. Napřed té zemanovské ČSSD, do které pak "pravda a láska" rovněž infiltrovala (Buzková, Zaorálek.... přičemž nakonec byl zkonvertován i Špidla).

Špidlova vláda byla už krystalická pravdolásková vláda, i lidovci (Cyril Svoboda) byli infiltrovaní. Rovněž tak Zelené Bursík zkonvertoval k pravdolásce. Teď virus pravdolásky už podruhé zasáhl ODS (poprvé to vedlo k odtržení US). Díky pravdolásce jsme tu už dvanáct let neměli pořádnou vládu, která by disponovala parlamentní většinou, aniž by byla nesourodým slepencem a aniž by závisela na přeběhlících. I opoziční smlouva byla důsledkem působení pravdolásky, protože vznikla právě jako obrana před pravdoláskou a vydíráním malými stranami.

Pokus zrušit opakované volební paty a zavést většinový systém, který by umožnil vytvářet stabilnější akceschopné vlády, zhatila opět pravdoláska (infiltrovaná tenkrát do ČSSD). Zparchantění ODS a ztráta ideového zakotvení je důsledek konverze Topolánka k pravdolásce. Taktéž prosazení Lisabonské smlouvy je toho důsledkem. A teď nejnověji se pravdoláska pokouší prosadit v podobě TOP 09 zamaskována za "pravicovou a konzervativní stranu", čímž "již použitou" ODS dál poškodí.

Nemám k dispozici tajnou službu, abych zjistil, kdo všechno za tím je. Havel a jeho Schwarzenberg - určitě ano, Bilderberg - taky bych řekl, že ano, dále uhlobaron Bakala, řečený Loutkář a jistě i mnozí další. Ale nemyslím, že pravdoláska je organizace (tedy pevná struktura s členstvím a hierarchií), je to jen vlivová skupina, která ty různé aktivity spíš podněcuje, než přímo organizuje. A na ni se nabalují různé zájmové skupiny.

Typickým a asi nejznámějším produktem je televizní vzpoura - tam vzbouřenci hájili své ekonomické zájmy (jsou přisátí na zdroje z veřejných prostředků a báli se, že v tom někdo udělá pořádek), ale šikovnou manipulací pravdolásky se z toho stal "boj za svobodu slova" s politickými cíli - šlo o to dále oslabit vliv voleného parlamentu na chod pravdoláskové televize, případně svrhnout nenáviděnou "opoziční smlouvu".

V té době byl zkonvertován Špidla. Nemyslím, že penězi nebo vydíráním, spíš bych řekl, že sliby mediální podpory pro příští volby. Mediální podpora, to je to hlavní, co pravdoláska může nabídnout politikům, i když nevylučuji, že některé získává i jinak. Třeba Topolánka určitě pomohl zkonvertovat i Dalík, původně Havlův člověk.

Pokud jde o média, tak tam si nemyslím, že jsou všechna koupená, ale spíš pravdoláska využívá tristního stavu, kdy jeden novinář opisuje od druhého a málokterý myslí vlastní hlavou. Pak stačí rozpoutat kampaň jen v některých spřízněných médiích a ostatní se jako užiteční idioti přidají

Jak to pravdoláska zařídila, že jsme tu neměli pořádnou vládu? Podařilo se jí zablokovat změnu na většinový volební systém. Zkonvertovaní socani (Buzková&spol.) zabránili změně Ústavy a Ústavní soud na Havlův podnět pak zrušil klíčové změny ve volebním zákoně pro nesoulad s Ústavou.

No a konečně zvolení Klause: při první volbě ODS ještě zkonvertovaná nebyla, při druhé si myslím, že už ano (Topolánek + někteří další) a že Klaus byl zvolen jen díky veřejné volbě, protože v tajné volbě by ho tito zkonvertovaní odeesáci nevolili. Ve veřejné se neodvážili ho nevolit, protože se báli, jak by reagovala členská základna.Tím, že se pravdolásce podařilo zdevastovat ODS, vytrhnout ji z jejích ideologických kořenů, dotlačit zkonvertovaného Topolánka k veletočům kolem Lisabonu (plus navíc jeho lhaní a Dalíkovy průsery), si pravdoláska vytvořila tak dobrou pozici pro nástup její nové strany (TOP 09), jakou ještě nikdy v minulosti neměla.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře