Tři choroby

20. srpen 2009 | 09.55 |
› 

....republika, vlastně její obyvatelstvo, stůně třemi těžkými chorobami.

První z těchto chorob jest úplné zlenivění a zlenošení obyvatelstva............ jest zde takový stav, že skutečně si ohromné množství lidu myslí, že zůstane to trvale tak, aby stát živil dvě třetiny obyvatelstva.....

Druhou velkou chorobou jest to, že se věří v omnipotenci státu. Obyvatelstvo si skutečně myslí, že stát může dělati všechno. Nikoho, ani vůdčí lidi neodstraší to, jak ty věci vypadají u železnic, u pošt a v jiných státních podnicích ........... Každá činnost má býti nejen státem řízena, nejenom jeho zákonodárstvím podporována, nýbrž přímo placena.....

Třetí chorobou jest, že lid myslí, že svoboda předpokládá neposlušnost a že svoboda znamená zákaz poroučení......
(Paměti Dr. Aloise Rašína)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře