Myšlenkový proud

28. srpen 2009 | 08.17 |

Počátek 70. let byl ještě obdobím, kdy západní svět ještě uvažoval logicky. Pak se cosi zvrtlo. Nastoupil myšlenkový proud, který hlásal zhruba toto: "Lidé, kterým se daří dobře, jsou zločinci. Zbohatli vykořisťováním jiných. Nejen velkokapitalisté, ale i pracující příslušníci středních tříd jsou zločinci. A pokud jsou bílí, jsou dvojnásobní zločinci, protože každý bílý je automaticky rasista. Pokud jsou muži, jsou trojnásobnými zločinci, protože jsou navíc samčí šovinisté (male chauvinists). Proto je nutné trestat střední třídy a podporovat nižší třídy, včetně osob, které byly souzeny pro kriminální delikty. Ti nejsou skutečnými zločinci: ke zločinu je dohnala nesnášenlivá a nenapravitelná bělošská společnost středních tříd, které dominují muži....

Ve skutečnosti jsou tzv. pachatelé kriminálních činů oběťmi, ke kterým máme povinnost být vlídní a velkorysí, protože za jejich utrpení můžeme my, střední třídy. Je nutno je chránit, pomáhat jim, platit co nejvyšší sociální dávky a vytvářet různá privilegia.

Uvedené myšlenky vystihují podstatu proudu známého jako frankfurtská škola. Ta je spojena se jmény jako Adorno, Habermas, Marcuse, Gramcsi, a další. Jde vlastně o neomarxistické hnutí, které tvrdí, že demokracii a západní kulturu je snazší rozložit zevnitř než svrhnout ozbrojenou revolucí. Stoupenci frankfurtské školy jsou často vzdělaní a málokdy své názory prezentují takto otevřeně, protože jejich absurdita je příliš zřejmá. Marxismus v tomto pojetí bývá dávkován po kapkách a oslazen řečmi o demokracii, často též proložen odbornými termíny ze sociologie a filosofie.
 

Zkusme se na to podívat z větsi výšky. Menšiny jsou jen prostředkem nebo lépe nástrojem k prosazeni takových změn. Ti, kdo tahají za nitky, mají jiné zájmy.

"Viděno na nejabstraktnější úrovni, základním programem frankfurtské školy je ovlivnit evropské národy tak, aby na starost o vlastní demografický a kulturní zánik pohlížely jako na iracionální, a zároveň jako na projev psychopatologie. Lidé, kteří se neidentifikují se základními sociálními kategoriemi rodiny, náboženství, národa a rasy, se nebudou trápit nad svým zánikem."

Zdroje:
http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/program-etnickeho-konfliktu-frankfurtska-skola_4833.html
http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/co-je-to-politicka-korektnost_5514.html
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře