Paroubek zabodoval

3. září 2009 | 14.43 |

Obecně se ví, že hlavním nepřítelem Evropy není žádné Rusko ani Čína, ale agresivní muslimské náboženství, které - stejně jako kdysi komunisté - veřejně vyhlašuje, že nám, až přijde čas, všem zakroutí krkem.

Chytrý politik jen tak utrousí nějakou poznámku, že jako všichni cizinci nejsou stejní, a už je oheň na střeše. Hlavně z úst levicových a nově znormalizovaných intošů a novinářů. Politici musí myšlenky, že všichni jsme stejní a vyznáváme tak nějak, že, souzi, stejné ideály, povinně hlásat. Kdo se jen centimetr ideologicky uhne, běda mu. Jako tomu několikanásobnému zločinci Klausovi! Že, přátelé... Ovšem lid ví své. A poučený lid, jako u nás, ví své tuplem. Takže lid, zvláště ten "pracující", dobře pochopil, co chtěl Paroubek říci na Úřadu práce v Kutné hoře tím, že "není vhodné zaměstnával lidi z jiných kultur, už tu pak zůstanou".

A jak pravil Kaddáfí, není potřeba války. Stačí se do Evropy nastěhovat a využít jejího morálního a mravního rozpadu, aby tuhle masochistickou společnost ovládli. Paroubek má pravdu. U nás ještě nejsou v množství větším než malém. Tak proč bychom si je sem sami zvali a dělali tytéž chyby jako západní část Evropy? Také chcete, aby se ve školkách a školách nesměly slavit Vánoce a aby se z domů a kostelů sundávaly kříže, jak toho dosáhli muslimové v Anglii? Vždyť něco podobného už známe z dob bolševika. Toho jsme si zvolili částečně z hloupého idealismu a částečně ze strachu z Německa. Tak proč bychom dělali stejné chyby znovu? Až se muslimové zbaví svých agresivních choutek na ovládnutí světa a jeho zotročení a v Evropě přijmou evropskou kulturu a demokracii, pak budou vítáni.
(Zdroj)
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře