Co na to ochránci zvířat?

21. prosinec 2010 | 19.30 |
› 

Kde jsou ti podělaní aktivisté, co před časem trojčili proti zabíjení kaprů? Proč nestojí před ministerstvem zemědělství s transparenty???

A co vy? Je vám to jedno?

Zákon na ochranu zvířat před týráním stanovuje přísná pravidla pro porážení zvířat, aby nebyla usmrcována za plného vědomí a netrpěla. Ze zákona ale může existovat výjimka, která povoluje brutální usmrcování zvířat. Například muslimům. Jste-li muslim a necháte-li zvíře při plném vědomí vykrvácet poté, co jste mu prořízlo hrdlo, nic se vám nyní nemůže stát, třebaže normálně a podle zákona musí být hospodářská zvířata porážena jenpo omráčení. To má způsobit, aby po dobu vykrvování tolik nevnímala. Jak ale upozornil server ParlamentniListy.cz, co je povoleno muslimovi, není povoleno běžnému Čechovi.

Ministerstvo zemědělství totiž povolilo výjimku z ustanovení, které omráčení nařizuje. O takovou výjimku zažádala 19. února letošního roku Muslimská obec v Praze. Žádost vyřizovala Helena Dlabalová a rozhodnutí povolení výjimky z 25. února podepsal ředitel odboru komodit zvířat Jiří Machek. Z textu vyplývá, že povolení pro muslimskou, tzv. "halál" porážku obdržely konkrétně Jatky Stloukal z Náměště pod Oslavou. Porážku bude provádět muslim Khamit Nurgaliyev.

Výjimka se uděluje církvi či náboženské společnosti pro porážku na určitých jatkách s omezením maximálního počtu kusů jednotlivých kategorií na kalendářní rok.

Tvrdí, že rozhodnutí ministerstva je v souladu se zákonem. "Výjimka se vztahuje na předpisy těch náboženských společností (u nás se to týká celkem dvou) a jejich případné kolize s předpisy na ochranu zvířat proti týrání, zůstávají požadavky na odbornost - vzdělání řezníka a hygienu. To vše nadále dozorují příslušní státní veterináři z místně příslušné Krajské veterinární správy," vysvětlil pracovník ministerstva Jiří Hojer.

Zabití podle způsobu halál spočívá v tom, že je jedním tahem nože podříznuto hrdlo, čímž zvíře zemře na následky vykrvácení. Zvíře je zavěšeno za zadní nohu v plném vědomí, což trvá až pět minut, často zde dochází díky obrovské hmotnosti zvířete, k vykloubení či zlomení končetiny.

Znamená to tedy, že zvíře trpí za plného vědomí. Po podříznutí, které musí proběhnout dle náboženské tradice jedním tahem, trvá ztráta vědomí zvířete až jednu minutu.

V mnoha zemích, například ve Švédsku a Švýcarsku, je tato porážka nezákonná. Jsem si jist, že by tomu tak mělo být i u nás.

(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Co na to ochránci zvířat? jkbaw 21. 12. 2010 - 20:29